מכרז ממשלתי מרכזי בנושא תוכנות אנטי וירוס שהיה אמור להתפרסם כבר באמצע 2013 צפוי עתה להתפרסם בינואר 2015

הגוף המפרסם: משרד האוצר – מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: זברה טכנולוגיות, נס טכנולוגיות,

מהות ההתקשרות: הארכת תוקף מכרז מרכזי לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה (אנטי וירוס) עבור משרדי הממשלה עם חברת זברה טכנולוגיות [אשר זכתה בסל 1 (תחנות עבודה ושרתים)(מוצרי היצרן Trend Micro) וחברת נס טכנולוגיות (אשר זכתה בסל 2)(מוצרי היצרן McAfee).

תקנה: 3 (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

התחלת ההתקשרות: 24 בדצמבר 2014; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2015

החלטה: אושר ע”י החשבת הכללית.

היקף כספי: היקף רכישות ותמיכה צפוי בשנת 2015 הוא 2 מיליון ₪, מהם 1.7 מיליון ₪ עם זברה טכנולוגיות ו- 300,000 ₪ עם נס טכנולוגיות [“ישנו גידול הדרגתי במספר תחנות העבודה והשרתים שבמשרדים לרבות בסביבה הוירטואלית וכן מהרחבת אמצעי ההגנה בגין הגידול המתמיד של השימוש במערכות הסלולר ושילובן במערכות המידע במשרדים השונים”].

הערות: וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל כותבת בין היתר בנימוקיה כי ב- 5.1.2013 אישרה את הארכת ההתקשרות עם הזוכים במכרז לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה עבור משרדי הממשלה וזאת עד ליום 23.12.2014 או עד לבחירת זוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מבין השניים.

החלטה זו ניתנה לאור הערכה כי יפורסם מכרז חדש בחודש מאי 2014 אולם בפועל הכנת המכרז הארכה בשל מורכבות התחום – הן באיומים והן בהיצע הפתרונות – והצורך להיפגש עם מנהלי אבטחת מידע בכל משרדי הממשלה ועם הגורמים המנחים רא”ם [הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בשב”כ] ומטה הסייבר הלאומי [המטה הקיברנטי הלאומי].

לאחר סיום הליך בחינת הנושא, המועד הצפוי לפרסום המכרז הוא ינואר 2015. מדובר במכרז של רשימת ספקים מאושרת ותיחור בכל תקופה. תיחור ראשון יעשה על חמש קטגוריות אשר הצפי לסיימם הוא מארס 2015. ההכרזה על הזוכים צפוייה להיות עד אוגוסט 2015.

הערות עורך Read IT Now: בינואר 2013 פירסמתי ידיעה בנושא זה ובה נכתב בין היתר: “הארכת תוקף מכרז מרכזי לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה (אנטי וירוס) עבור משרדי הממשלה. אנטי וירוס הינו מוצר תשתית שכן כל שינוי בו מחייב היערכות ומאמץ רב בכל משרד, עלויות גבוהות והקצאת כוח אדם מיומן הנדרשים למימוש החלפת המוצר, הדרכה, ביצוע התאמות במערכות המידע, במערכות ההגנה ובמערכות השליטה והבקרה וכן הטמעה והכשרת צוותי התמיכה. כמו כן נגרם בדרך כלל זעזוע לא קטן לתשתיות המחשוב בארגון ולמשתמשים בתקופת המעבר. במחצית ממשרדי הממשלה נאלצו לבצע החלפת מוצרי אנטי וירוס שהיו מותקנים אצלם למוצרי היצרן הזוכה טרנד מיקרו, תוך השקעת מאמץ רב הנובע מעצם מימוש שינויים בתשתיות המחשוב, בלימוד מוצרים חדשים והטמעתם בארגון, ובעלויות הגבוהות הנובעות מהחלפת המוצרים הללו באלפי המחשבים הפרוסים ברחבי הארץ ובפריסה לתקופת זמן. לקראת אמצע שנת 2012 נבחנו עם המשרדים משמעויות סיום ההתקשרות בסוף שנת 2012 ונבחנו משמעויות הארכת ההתקשרות בשנה נוספת באמצעות פטור ממכרז. במסגרת זו נבחן מיצוי עלויות ההשקעה בקליטת מוצרי הזוכה, הצורך בעדכון טכנולוגי של המוצרים, ועלות מחירי הזכייה ביחס למחירים הנהוגים כיום בשוק. תוצאות הבחינה העלו כי המוצרים נותנים מענה מלא לצרכי המשרדים וכי תנאי ההתקשרות שהושגו הם טובים מאוד. מינהל הרכש פועל לכתיבת ופרסום מכרז מרכזי חדש אשר תקופת ההתקשרות בו תהיה תואמת לכך שאנטי וירוס הוא מוצר תשתית. צפי לפרסומו: מאי 2013. צפי להכרזה על זוכה/זוכים: אוגוסט 2013.” היקף הפטור ממכרז שאושר ע”י החשכ”ל היה 3.4 מיליון ₪.

בסוף אוקטובר 2013 פירסמתי ידיעה בנושא זה ובה נכתב בין היתר: ” ביום 5.12.12 אשרה הועדה הארכת התקשרות עם הזוכים במכרז עד ליום 23.12.13 או עד לבחירת זוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מבין השניים. החלטה זו ניתנה לאור הערכה כי יפורסם מכרז חדש במאי 2013, אולם בפועל הכנת המכרז התארכה (וזאת בשל מורכבות התחום — הן באיומים והן בהיצע הפתרונות — והצורך להיפגש עם מנהלי אבטחת המידע שבכל משרדי הממשלה ועם הגורמים המנחים: הרשות הממלכתית לאבטחת מידע [רא”מ] ומטה הסייבר הלאומי). כעת המועד הצפוי לפרסום המכרז הינו ראשית שנת 2014 והצפי למועד הכרזה על הזוכים הוא אוגוסט 2014. לפיכך מתבקשת הועדה להאריך את ההתקשרות עם הזוכים במכרז, חילן טק בסל תחנות עבודה ושרתים [בהיקף 2,800,000 ש”ח] ונס טכנולוגיות בסל שרתים בלבד [בהיקף 1 מיליון ₪] עד ליום 31.12.2014 או עד לפרסום זוכים במכרז החדש לפי המוקדם מבין השניים. יצוין כי המוצרים הזוכים במכרז נותנים מענה מלא לצרכי המשרדים והמחירים שהושגו במכרז הם טובים מאד”. היקף הפטור ממכרז שאושר ע”י החשכ”ל היה 3.8 מיליון ₪.

מבזקים