מכרז ממשלתי מרכזי בנושא רכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה למשרדי הממשלה שפורסם ב- 9/2015 צפוי להסתיים ב- 11/2016

מכרז ממשלתי מרכזי מממ 11-2015 בנושא רכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה למשרדי הממשלה שפורסם ב- 7 בספטמבר 2015 צפוי להסתיים ב- 11/2016.

כך עולה מהחלטת החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג’ו בהמלצת וועדת הפטור המרכזית להאריך תוקף ההתקשרות עם החברות זברה טכנולוגיות ונס טכנולוגיות בהיקף כולל של  1.45 מיליון ₪ עד סוף 2016 או עד להתקשרות עם זוכה חדש, לפי המוקדם ביניהם [מתוך כלל הסכום, 1.3 מיליון ₪ כולל מע”מ הוא לחברת א.ג.ר טכנולוגיות בע”מ].

מכרז ממשלתי מרכזי מממ 11-2015 בנושא רכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה למשרדי הממשלה פורסם כמכרז דו-שלבי “וזאת על-מנת לתת מענה לאיומים המשתנים ולאפשר מגוון פתרונות בהתאם להיצע המגוון והמשתנה בשוק: שלב א’ – בחירת ספקים בהתאם לדרישות המכרז. שלב ב’ – ביצוע תיחור דינמי מקוון ושירותים באבטחת מידע וסייבר מעת לעת”.

הערות עורך Read IT Now: ידיעות קודמות בנושא זה פורסמו כאן ו- כאן.

מבזקים