מכרז חדש של עיריית חיפה: מכרז לפיתוח מערכת ניהול מוקד קריאות (ITHD) ומערכת ניהול הזמנות מבוססת Microsoft Dynamics CRM 2013

הגוף המפרסם: עיריית חיפה

נושא המכרז: מכרז לפיתוח מערכת ניהול מוקד קריאות (ITHD) ומערכת ניהול הזמנות מבוססת Microsoft Dynamics CRM 2013 במימשק למערכות התפעוליות [מימשקים למערכות תפעוליות יהיו מבוססי WS למערכות Oracle – Java של החברה לאוטומציה ומערכת IFN לניהול מסמכים].

מס’ המכרז: 13/2015

תאריך פרסום: 11 במאי 2015

מועד אחרון: 8 ביוני 2015

הערות: המערכת תשמש לניהול השירות והתמיכה הניתנים לעובדי העירייה וספקי שירות. השירות ניתן ע”י צוות ה- IT ונועד לאפשר מעקב ובקרה לפעילויות השוטפות. עם פתיחת קריאת שירות היא תנותב באופן אוטומטי בהתאם לסיווגה. במידת הצורך מתבצעת אסקלציה לצוות טכני לטיפול בקריאה או העברת הטיפול לספק חיצוני. בנוסף המערכת משמשת למשימות רכש והתקנות מחשבים וציוד היקפי, מרכזת את קריאות השירות, במצעת הקצאה אוטומטית לתורי עבודה וקובעת SLA בהתאם לסיווג הנושאים בקריאה.

מבזקים