מכרז חדש של משרד התקשורת המתפרסם היום (8.8): מכרז לאספקת שירותי קישור לרשת האינטרנט (ISP)

21:06 08.08.2018

קטגוריות: אינטרנט

תגים: , ,

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי קישור לרשת האינטרנט (ISP)

מס’ המכרז: 2018/026

תאריך פרסום: 8 באוגוסט 2018

מועד אחרון: 5 בספטמבר 2018

הערות: משרד התקשורת מעוניין לקבל שירותי קישוריות לרשת האינטרנט בקו תקשורת סימטרי ברוחב פס 200 Mbps עם אופציה להגדלה ל- 400 Mbps ובהתאם לכך מבקש להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט [Internet Service Provider, ISP] שעומד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

השירותים הנדרשים במכרז זה אינם כוללים שירותי תשתית לקישור לרשת אינטרנט.

בין השירותים הנדרשים:

+ קישור לרשת האינטרנט מחוות השרתים המרכזית של המשרד, במבנה ג’נרי 2 ברחוב נתנאל לורך ירושלים בקצב העברה של 200 Mbps. השירות יסופק ע”ג תשתית שתירכש ע”י המשרד בהתאם להנחיית חשכ”ל, ובתיאום עם הספק.

+ גיבוי לקישור לרשת האינטרנט מחוות ה- DR של המשרד בחוות האירוח של בזק בינלאומי ברחוב היתד בתל-אביב, בקצב העברה של 200 Mbps. השירות יסופק ע”ג תשתית שתירכש ע”י המשרד, בהתאם להנחיית חשכ”ל, ובתיאום עם הספק. קו זה יהיה פעיל רק במקרה של השבתת השירות מהאתר הראשי. הספק יהיה אחראי לניתוב שקוף של התעבורה מהקו הראשי לקו הגיבוי, במקרה של נפילת הקו לאתר הראשי.

+ 6  חבילות גלישה לאינטרנט במהירות של עד 100 מגה (תשתית ADSL תירכש בנפרד).

בין דרישות הסף:

+ המציע רשאי לספק שירותי גישה לאינטרנט ומחזיק ברישוי הנדרש ממשרד התקשורת.

+ המציע מפעיל מוקד סיוע טכני ייעודי ללקוחות עסקיים וארגונים, שאיננו מספק סיוע ללקוחות ביתיים, והפעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

+ המציע מספק ללקוחותיו שירותי קישוריות לרשת האינטרנט ברוחב פס מצטבר של מעל ל- .30Gbps

+ המציע מקושר לרשת האינטרנט העולמית בקצה העולה על .10Gbps

+ הקישור לרשת האינטרנט העולמית מגובה בקו נפרד, כך שנפילה של מבוא תקשורת יחיד לא תגרור השבתת כלל השירות.

+ המציע מספק שירותי קישוריות לרשת האינטרנט, ליותר מאלף לקוחות.

הערת עורך Read IT Now: ב- 29 ביולי 2018 פורסם כי וועדת המכרזים של משרד התקשורת אישרה התקשרות המשך עם חברת בזק בינלאומי למטרה זו. ההתקשרות, לתקופה שמ- 7.8.2018 ועד 6.1.2019, בהיקף של 11,115 ₪, נומקה ב”סיום תהליכי מכרז חדש”.

 

מבזקים