הנהלת בתי-המשפט: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל בתי-המשפט

הגוף המפרסם: הנהלת בתי-המשפט/הנהלת בתי-המשפט

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום המחשוב עבור מנהל בתי-המשפט

מס’ המכרז: 17/24

תאריך פרסום:1 בדצמבר 2014

מועד אחרון: 22 בדצמבר 2014

הערות: במערכת בתי-המשפט פועלת מערכת המחשוב “נט המשפט” המשמשת את השופטים, המזכירויות של בתי-המשפט ומשרדי עורכי הדין. המערכת פותחה ותוחזקה ע”י שלוש חברות: נס טכנולוגיות, יבמ וטלדור.

בימים אלו נכנסת לעבודה חברה חדשה לתחזוקת האפליקציה של המערכת – חברת HP – אשר זכתה במכרז פומבי בעניין. כמו כן מערכת בתי-המשפט בעיצומו של מכרז פומבי לבחירת ספק לתחזוקת תשתיות המערכת.

במערכת נט המשפט מעורבים: מנמ”ר מערכת בתי-המשפט; צוות יועצים מטעם מערכת בתי-המשפט המלווים את הפרוייקט, לרבות יועץ שאחראי לניהול הפרוייקט כולו; עובדי מערכת בתי-המשפט; שופטים; מזכירויות; עורכי דין חיצוניים; החברה המבצעת לתחזוקת האפליקציה: חברת HP; החברה המבצעת את תחזוקת תשתיות מערכת “נט המשפט” – המכרז נמצא בשלבי סיום.

הגורמים אליהם מופנה המכרז: המכרז מופנה ליחידים (עצמאיים)  או לחברות בעלי ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום המחשוב או הקמה/יישום/ניהול מערכות ממוחשבות לחברות המפעילות מערכת/ות ממוחשבת/ות בפריסה ארצית. מנועים מלהשתתף במכרז יחידים/חברות המעורבות בכל צורה שהיא בתכנון, פיתוח או תחזוקת מערכ “נט המשפט”.

העבודה הנדרשת: מערכת בתי-המשפט מבקשת להעסיק יועץ מקצועי עבור מנהל בתי המשפט בתחום המחשוב תוך דגש על מערכת “נט המשפט”, תוך בחינת השלכות יישומה על דיסציפלינות נוספות (ארגוניות ותפעוליות). היועץ יהיה יועץ אישי למנהל בתי-המשפט  ויעבוד בתיאום עם מנמ”ר מערכת בתי-המשפט.

דרישות התפקיד: מחווה דעתו על הגדרת דרישות לקוח ואיפיונים בגרסאות הנדרשות; ממליץ על הכלים הטכנולוגיים והתשתית המוצעת לביצוע פרוייקטים ושינויים בהם; מלווה תהליכים מרכזיים באגף המחשוב, שותף בתהליך גיבוש המדיניות,  בתהליכי יישומן והפקת הלקחים והמסקנות, עפ”י לוחות הזמנים והתקציב והכל עפ”י הנחיית מנהל בתי-המשפט; מסייע ומייעץ בקבלת החלטות מקצועיות,  הן ברמה הפונקציונאלית והן ברמה הטכנולוגית; מלווה את הישיבות המקצועיות השונות המתקיימות בקשר עם תוכנית העבודה של אגף המחשוב.

מבזקים