מכרז חדש של משרד הבריאות: ‘חיפוש חכם’ במשרד הבריאות

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב

נושא המכרז: ‘חיפוש חכם’ במשרד הבריאות

מס’ המכרז: 25-2018

תאריך פרסום: 13 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 6 בנובמבר 2018

הערות: מוריס דורפמן ראש חטיבת רגולציה, מדיניות שווקים והסדרה של המערך הביטוחי במשרד הבריאות כותב במכרז כי האגף לבריאות דיגיטלית ומחשב במשרד מבקש לקבל הצעות לפרויקט הקמה ויישום פתרון טכנולוגי, אשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט של המשרד, המותקנים בסביבות הענן, במימשל זמין ובחוות השרתים של המשרד, וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד.

על הפיתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה ולייעוץ בפתרון.

משרד הבריאות מספק מידע מקיף ומגוון ללקוחותיו בארץ ובעולם – בעברית, באנגלית ובשפות נוספות. המידע מנוהל בסביבות תוכן שונות. כמו כן, ברשת הפנימית של המשרד קיים מידע רב, המשמש את יחידות המשרד ותומך בביצוע פעילותן. כמויות המידע עצומות והן הולכות, גדלות ומצטברות ללא הפסקה. בנוסף, המשרד נמצא בשלבי תכנון להקמת סביבות נוספות בהן ינוהל מידע. המשרד מבקש להקים פתרון, שיתבסס על מנוע חיפוש, ויתמוך בחיפוש חכם, יעיל ונכון של מידע הן באתרי המשרד והן ברשת הפנימית, אשר ילמד את עדיפות החיפוש, יתעדף את תוצאות החיפוש ויציג את התוצאות בהתאם.

תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרוייקט  ותחזוקה למשך 5 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 5 תקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

הפיתרון יתמוך בהתקנה בסביבת Azure. על המציע לתת שתי חלופות אירוח: התקנה מקומית בחוות השרתים של משרד הבריאות ובחווה אחרת שתוגדר ובענן ציבורי מוביל. על המציע להראות מוכנות של העברת הפתרון המוצע לאירוח בענן. העברת האירוח לענן ציבורי תתייחס להתאמה אפליקטיבית לענן, התאמה תפעולית לענן (שדרוגים, גיבויים וכו’), לוחות זמנים להעברה, הערכת המשאבים והשירותים בענן והשפעת המעבר על השירות למשתמש וזמינותו. האירוח המקומי בחוות השרתים יתמוך בהכרח בעבודה על שרת וירטואלי VMware.

מבזקים