מכרז חדש של משרד הבריאות המתפרסם היום: מכרז לאספקת 100 מכשירי קשר ניידים לאגף לשעת חירום במשרד עם אופציה להרחבה של עד 500 מכשירי קשר נוספים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

נושא המכרז: מכרז לאספקת 100 מכשירי קשר ניידים לאגף לשעת חירום במשרד עם אופציה להרחבה של עד 500 מכשירי קשר נוספים; בנוסף המשרד מעוניין כי הספק הזוכה ייתן שירותי אחזקה למכשירי הקשר הניידים ל-27 בתי-חולים ברחבי המדינה, החל מבית-החולים זיו בצפון וכלה בבית-החולים יוספטל בדרום, וזאת לתקופה של שנתיים.

מס’ המכרז: 115/2018

תאריך פרסום: 23 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 24 בינואר 2018

הערות: בין תנאי הסף המקצועיים: המציע הוא בעל ניסיון במכירה, אחזקה ושירות למכשירי קשר ניידים בשלוש השנים האחרונות (2018-2016) לשלושה לקוחות לפחות, ובהיקף של 50 מכשירי קשר ניידים לפחות לכל לקוח; שיטת הגישה – TDMA.

 

מבזקים