מכרז חדש של משרד האוצר: מכרז לרכישת זכויות שימוש בכלי BI לצורך תצוגה חזותית של נתונים לציבור

אגף מערכות המידע במשרד האוצר פירסם (11.10.2018) את  מכרז מספר 03/2018 לרכישת זכויות שימוש בכלי BI לצורך תצוגה חזותית של נתונים לציבור. מטרת המכרז היא לאפשר לציבור הרחב ולמשתמשים פנימיים במשרד האוצר צפייה ונגישות למידע המתעדכן באופן שוטף, בצורה פשוטה המבוססת על כלים ויזואליים מתקדמים. בהודעת המשרד נאמר כי המכרז ייערך כמכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

השירותים יכללו הספקת זכויות שימוש בתוכנה בסביבת ענן ציבורי בעבור הציבור הרחב וכן הספקת רישוי לתוכנה בסביבת On Premise עבור משתמשים פנימיים וקבלת שירותים מקצועיים הקשורים לתוכנות הנ”ל.

בכוונת המזמין לבחור ספק זוכה אחד לצורך אספקת השירותים במכרז. בנוסף, בסמכות וועדת המכרזים לבחור ספק שיוגדר ככשיר שני.

בין תנאי הסף המקצועיים: המציע הינו משווק רשמי של התוכנה המוצעת בישראל מטעם היצרן, במהלך שנה לפחות טרם מועד פרסום מכרז זה. התוכנה  המוצעת מדורגת בריבוע הקסם של חברת Gartner או באחת מ-2 הקשתות העליונות בדירוג  של חברת Forrester Research  באחד הדיווחים לשנת 2018. המציע סיפק זכויות שימוש או רישיונות של התוכנה המוצעת עבור לפחות 3 לקוחות בארץ.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 26 בנובמבר 2018.

מבזקים