מכרז חדש של משרד האוצר/החשב הכללי שמתפרסם היום (22.7.2019): מכרז מרכזי למתן שירותי ייעוץ וליווי מרכזי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב והגנת הסייבר

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשב הכללי

נושא המכרז: מכרז מרכזי למתן שירותי ייעוץ וליווי מרכזי בנושא ניהול סיכונים בתחומי התקשוב והגנת הסייבר

מס’ המכרז: 03/2019

תאריך פרסום: 22 ביולי 2019

מועד אחרון: 3 באוקטובר 2019

הערות: במודעה לעיתון נאמר כי מטרת המכרז המרכזי היא בחירת שתי רשימות זוכים: רשימה אחת תכלול שש חברות ייעוץ, בעלות מומחיות בתחום שירותי ייעוץ לניהול הסיכונים עבור מערכי התקשוב הארגוניים (סל א’) ורשימה שנייה שתכלול שש חברות ייעוץ, בעלות מומחיות בתחום שירותי ייעוץ לניהול סיכונים עבור מערכי הגנת הסייבר הארגוניים (סל ב’) לצורך בחינה, ביצוע וליווי תהליכי ניהול סיכונים במשרדי הממשלה.

הכל, בהתאם למדיניות אשר גובשה בתחום זה על ידי אגף החשב הכללי ובהתאם למדיניות רשות התקשוב הממשלתי ולתנאי המכרז, שייערך כמכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז מרכזי זה תהיה לתקופה של שנתיים (24 חודשים) עם אפשרות לשלוש הארכות נוספות בנות שנה (12 חודשים) כל אחת. תקופת ההתקשרות הכוללת במסגרת מכרז זה תוכל להסתכם לכל היותר בחמש שנים (60 חודשים).

מבזקים