מכרז חדש של המינהל האזרחי באיו”ש שהתפרסם ב- 10.6.2019 הוא מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום בידוק ורישוי של ציוד אלקטרוני וציוד תקשורת

מכרז חדש של מתאם פעולות הממשלה בשטחים(מתפ”ש)/המינהל האזרחי באיו”ש (שהתפרסם ב- 10.6.2019) הוא מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום בידוק ורישוי של ציוד אלקטרוני וציוד תקשורת [מכרז מס’ 14/19].

בהודעת המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון/יחידת קמ”ט תקשורת נאמר בין היתר כי “השירותים כוללים, ייעוץ במתן רישוי וניהול של בקשות של ציוד אלקטרוני ושל ציוד תקשורת המגיעות למשרד קמ”ט תקשורת במנהל, ביצוע פגישות עם קמ”טים, עם קציני המנהל וחייליו, עם בני-שיח פלסטיניים (הפגישות לעיל תבוצענה במנהל האזרחי), עם רשויות ישראליות ועם אנשי עסקים ישראליים, השתתפות בדיונים במנהל או ברשויות ישראליות, כחלק מהטיפול בנושא התקשורת, מתן מענה שוטף לשאלות שתופנינה מקמ”ט תקשורת או מהמינהל.

“היקף השירותים מוערך בעד 180 שעות ייעוץ בממוצע בחודש לתקופת ההתקשרות, ובלבד שלא יעלו על 2,160 שעות ייעוץ בשנה”.

= = = = = = = = = = = = = = = =

המינהל האזרחי באיו”ש פירסם מכרז שכותרתו היא מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום בידוק ורישוי של ציוד אלקטרוני וציוד תקשורת בפברואר 2019 [מכרז מס’ 3/19].

מכרז באותה הכותרת פורסם גם בדצמבר 2018 [מכרז מס’ 37/18] וגם חודש קודם לכן, בנובמבר 2018 [מכרז מס’ 29/18].

במארס 2017 פורסם מכרז תחת אותה כותרת [מכרז מס’ 10/17].

בשנת 2016 פורסם מכרז תחת אותה כותרת בשלוש פעמים נפרדות: בדצמבר 2016 [מכרז מס’ 35/16], באוקטובר 2016 [מכרז מס’ 26/16], באוגוסט 2016 [מכרז מס’ 15/16].

המינהל האזרחי באיו”ש פירסם מכרז שכותרתו היא מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום בידוק ורישוי של ציוד אלקטרוני וציוד תקשורת גם בספטמבר 2015 [מכרז מס’ 19/15].

= = = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים