משרד הבינוי: מכרז לבחירת יועץ להכנת מכרז לשירותי מיקור-חוץ לתשתיות טכנולוגיית מידע

הגוף המפרסם: משרד הבינוי

נושא המכרז: מכרז לבחירת יועץ להכנת מכרז לשירותי מיקור-חוץ לתשתיות טכנולוגיית מידע, ליווי תהליך בחירת הספק ואופציה לליווי פעילות הספק הנבחר

מס’ המכרז: 12/2014

תאריך פרסום: 23 בנובמבר 2014

מועד אחרון: 7 בינואר 2015

מבזקים