מכרזים חדשים ברשויות המקומיות בתחומי הטלקום ומיקור-חוץ

הגוף המפרסם: עיריית אשדוד

נושא המכרז: מכרז לתחזוקת מערכות נתונים, תקשורת, טלפוניה, אבטחת מידע ורשת מקומית וכן שדרוג מוקדי שירות קיימים, הקמת מוקדים ורכש עתידי

מס’ המכרז: 65/16

מועד אחרון: 1 בדצמבר 2016

הגוף המפרסם: עיריית אשקלון

נושא המכרז: מכרז לאספקת ולתחזוקת מתגי שידרת רשת – Backbone

מס’ המכרז: 36/2016

מועד אחרון: 16 בנובמבר 2016

הערות: בין תנאי הסף: המציע הוא שותף Elite של חברת ג’וניפר נטוורקס [Juniper Networks]

הגוף המפרסם: עיריית בית-שמש

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור-חוץ

מס’ המכרז: 78/16

מועד אחרון: 21 בנובמבר 2016

הערות: מכרז לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור-חוץ עבור עיריית בית-שמש,  תאגידים עירוניים שבשליטתה, מוסדותיה, עובדי העירייה ושאר הגורמים על-פי החלטתה של העירייה.

משך ההתקשרות הינו 12 חודשים עם אפשרות הארכה של שתי תקופות נוספות של 12 חודשים בסך הכל 36  חודשים.

מבזקים