מכון ויצמן למדע: מכרז לביצוע עבודות תשתיות תקשורת מחשבים, נחושת וסיבים אופטיים

הגוף המפרסם: מכון ויצמן למדע

נושא המכרז: מכרז לביצוע עבודות תשתיות תקשורת מחשבים, נחושת וסיבים אופטיים

מס’ המכרז: 147/2012

תאריך פרסום: 31 בדצמבר 2012

מועד אחרון: 28 בינואר 2013

הערות: המכון מעוניין להתקשר עם קבלן לצורך ביצוע עבודות תשתיות תקשורת מחשבים, נחושת וסיבים אופטיים, ציוד תעלות, כלים, מגשרים ומחברים, פנלים ויחידות ניהול באמצעות תשתיות נחושת וסיבים אופטיים במבנים בשטח מכון ויצמן ומחוץ למכון בבית אירופה, בית לוננפלד ובית מרכוס.

מבזקים