מינהל התכנון (משרד האוצר): דרוש/ה: מנהל/ת אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל התכנון

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע [מכרז בינמשרדי]

מועד אחרון: 5 באוגוסט

הערות: המנמ”רית הקודמת מילכה נשיאל זיו מונתה לתפקידה באמצע 2016 [לאחר שהגיעה מהחשכ”ל, שם שימשה כמנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע ועוזרת החשבת הכללית לענייני מחשוב]. החודש מונתה לתפקיד מנמ”רית ועדת הבחירות.

במשרה מועסק עובד,עובד/ת שייבחר ישובץ במשרה דרך קבע אם וכאשר תתפנה המשרה באופן סופי. בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית הנציב, המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים (תקופת כהונה תקנית) שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות.

מבזקים