מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום “עדכון לגבי הצוות המקצועי והסדרת חשש לניגוד עניינים” לגבי מכרז לשירותי ענן עבור משרדי הממשלה

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום (15.9.2019) “עדכון לגבי הצוות המקצועי והסדרת חשש לניגוד עניינים” לגבי מכרז לשירותי ענן עבור משרדי הממשלה [פרוייקט נימבוס].

בהודעת המינהל נאמר בין היתר כי “מינהל הרכש הממשלתי מבצע בימים אלו תהליך בחינה והיערכות לקראת פרסום מכרז מרכזי לאספקת שירותי ענן המבוססים על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

“במסגרת זו פורסמה ביום 15 באוגוסט 2019 פנייה להתייחסות הציבור לטיוטת עקרונות המכרז.

“במסגרת תהליך הבחינה וההיערכות לקראת פרסום המכרז, הוקם צוות ייעודי להובלת הנושא, אשר כולל את הגורמים הבאים:

+ מנהל מינהל הרכש הממשלתי;

+ מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי;

+ מנהל הפרוייקט;

+ יועץ טכנולוגי לפרוייקט;

+ נציג יחידת הרכש הממשלתי;

+ נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר;

+ נציג אגף תקציבים במשרד האוצר;

+ נציג מערך הסייבר הלאומי.

“בישיבתה מיום 4 בספטמבר 2019 ועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה דנה והסדירה חשש לניגוד עניינים של נציג יחידת הרכש הממשלתי הנובע מקירבה משפחתית לעובד בחברת אמזון ישראל בתחום משאבי האנוש.

“בהתאם להחלטת ועדת המכרזים, המשך עבודת הצוות המקצועי יהיה בכפוף למפורט להלן:

+ בכל תהליך הלמידה, ההיערכות למכרז ובמהלך המכרז עצמו, בכל פגישה שתתקיים עם נציגי הספקים הפוטנציאלים, ישתתפו לפחות 2 נציגים חברי הצוות המקצועי;

+ בכל הנוגע לקשר עם חברת Amazon Web Services, AWS, ממשקי העבודה בין נציג יחידת הרכש הממשלתי לחברה יהיה בשיתוף נציג נוסף של הצוות המקצועי;

+ מנהל הפרוייקט יאשר את הממצאים וההמלצות בטרם יובאו לדיון בצוות המקצועי ולהחלטת ועדת המכרזים”.

הערת עורך Read IT Now: ידיעה על הפנייה המקורית של מינהל הרכש הממשלתי פורסמה כאן באתר ב- 15 באוגוסט 2019. ראו בנושא זה גם כאן.

מבזקים