מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח קורסים ללמידה מקוונת עבור משרדי הממשלה

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח קורסים ללמידה מקוונת עבור משרדי הממשלה

מס’ המכרז: 09-2018

תאריך פרסום: 13 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 12 בדצמבר 2018

הערות: המכרז המרכזי הוא חלק מפרוייקט הקמת פלטפורמה לאומית לקורסים והכשרות מקצועיות מקוונות המבוצע על ידי מטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” במשרד לשוויון חברתי.

במודעה לעיתונות נאמר כי מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר יוצא במכרז לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח של קורסים ללמידה מקוונת עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

המכרז מכיל 3 סלים נפרדים, אשר נבדלים האחד מהשני בזמן התפוקות (כהגדרתו במכרז) של הקורס הסופי. פירוט הסלים:

סל 1 – מתן שירותי ייעוץ להפקה לקורס מלא

סל 2 – מתן שירותי ייעוץ להפקת מיקרו-קורס.

סל 3 – מתן שירותי ייעוץ להפקת ננו-קורס.

השירותים יכללו בין היתר: איפיון ופיצוח חומר הגלם הלימודי, ניהול פרויקט פיתוח הקורס, עיצוב, הפקת וידאו לרבות צילום, פעילות מעטפת אינטראקטיבית, פיתוח מבדקים, התקנה, הדרכה ליווי והטמעה.

תקופת הרכש הינה לעשרים וארבעה (24) חודשים מיום הודעת עורך המכרז כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו ביחד על שלושים ושישה (36) חודשים נוספים (סה”כ עד 60 חודשים) בתנאים זהים.

מבזקים