מינהל הרכש הודיע למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: הופסקה לאלתר ההתקשרות המרכזית עם גטר גרופ ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

גל בקשות להתקשרויות בפטור ממכרז של משרדי ממשלה ויחידות סמך הוגש בימים האחרונים לגבי חידוש שירות רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft.

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא  15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם מיקרוסופט.

אלא שביום רביעי שעבר (27.2.2019) מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר/החשכ”ל) הודיע למשרדים: הופסקה לאלתר ההתקשרות עם גטר שזכתה במכרז ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

בהודעת המינהל נאמר בין היתר: “נוכח אילוצים שונים, ההתקשרות המרכזית עם חברת גטר גרופ בע”מ, המפיץ הזוכה למוצרי מיקרוסופט, הופסקה לאלתר, במקומו הכרזנו על חברת נס א. ט. בע”מ כמפיץ הזוכה לאפסקת מוצרי מיקרוסופט למשרדי הממשלה.

משמעויות: (1) שם הספק הזוכה, מחירי הפריטים ומספרי ההסכם במרכב”ה שונו – יש לפתוח הזמנות חדשות במקום אלה שנפתחו (הזמנות שנפתחו לגטר, יש לסגור). (2) תנאי ההסכם וכן לוחות הזמנים הקשיחים להשלמת תהליך ההתקשרות, נותרו ללא שינוי”. [הערה: כל ההדגשות – במקור].

ידיעה מורחבת בנושא תתפרסם בקרוב באתר זה.

מבזקים