מינהל הרכש בהודעה למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז; יש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

ב- 3 במארס 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: “מינהל הרכש הודיע למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: הופסקה לאלתר ההתקשרות המרכזית עם גטר גרופ ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.”.

בידיעה דיווחתי כי גל בקשות להתקשרויות בפטור ממכרז של משרדי ממשלה ויחידות סמך הוגש בימים האחרונים לגבי חידוש שירות רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft.

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא  15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם חברת מיקרוסופט.

■ כפי שדיווחתי בידיעה הקודמת, ביום רביעי שעבר (27.2.2019) מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר/החשכ”ל) הודיע למשרדים: הופסקה לאלתר ההתקשרות עם גטר שזכתה במכרז ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

בהודעת תחום התקשרויות במינהל הרכש הממשלתי נאמר בין היתר: “נוכח אילוצים שונים, ההתקשרות המרכזית עם חברת גטר גרופ בע”מ, המפיץ הזוכה למוצרי מיקרוסופט, הופסקה לאלתר, במקומו הכרזנו על חברת נס א. ט. בע”מ כמפיץ הזוכה לאספקת מוצרי מיקרוסופט למשרדי הממשלה.

משמעויות: (1) שם הספק הזוכה, מחירי הפריטים ומספרי ההסכם במרכב”ה שונו – יש לפתוח הזמנות חדשות במקום אלה שנפתחו (הזמנות שנפתחו לגטר, יש לסגור). (2) תנאי ההסכם וכן לוחות הזמנים הקשיחים להשלמת תהליך ההתקשרות, נותרו ללא שינוי”. [הערה: כל ההדגשות – במקור].

■ ב- 3 במארס 2019 בערב קיבלתי מדוברות משרד האוצר את התגובה הקצרה הבאה: “חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז”.

■ פנייה של Read IT Now במייל אל חברת גטר גרופ לקבל את תגובתם – לא נענתה.

■ בדף מכרז 16.2.0.3 – אופן רכישת מוצרי מיקרוסופט, מהדורה מס’ 4 [בתוקף מיום 27.2.2019 ועד ליום 31.12.2022] עודכן בהתאם שם החברה הזוכה [במהדורה מס’ 3 עדיין הוזכר שמה של גטר גרופ]. נאמר שם בין היתר כי “ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, חתמה ביום 12 בנובמבר 2018 על הסכם מחירים מירביים עם חברת מיקרוסופט. הסכם זה מתייחס להסדרת רכישת זכות שימוש בתוכנות מיקרוסופט מסוגים שונים וחידוש SA (זכאות לשדרוג גרסאות) עבור תוכנות אלו ((Enterprise Agreement. תוקף ההסכם הינו מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2022 […] בנוסף, מינהל הרכש ביצע הליך תחרותי מרכזי בין המפיצים המורשים של חברת מיקרוסופט (LSP) לבחירת מפיץ יחיד לכל משרדי הממשלה עבור השירותים והמוצרים הכלולים בהסכם. בהליך זה נבחרה חברת נס א.ט. בע”מ כמפיץ המרכזי. המפיץ אחראי על הפצת המוצרים והשירותים הבאים לכלל המוצרים הכלולים בהסכם מול חברת מיקרוסופט: רישוי למוצרי חברת מיקרוסופט. תחזוקה למוצרי חברת מיקרוסופט. סיוע למזמינים בהגדרת המוצרים הנדרשים בהתאם לצורכיהם”.

■ ביום 20.2.2019 שלח מינהל הרכש הממשלתי הודעה למשרדי הממשלה בהם הם נתבקשו “[…] לקדם את התקשרויות המשרד עם חברת מיקרוסופט במסגרת ההסכם החדש. בהסכם קיבלנו גרייס לחידוש ההסכמים עד ה- 15.3.2019. ביום זה ההזמנה צריכה להיות חתומה אצל הספק. חלק מהמשרדים מתעכבים בתהליך החידוש (בדגש על קבוצת המוצרים לגביה לא עשינו פטור מרכזי ועל המשרד לבחון ולאשר ההתקשרות) . […] עזרתכם בקידום התהליך. אם צריך, לקבוע וועדת מכרזים או וועדת פטור ייעודית והכל על-מנת לעמוד ביעד המאתגר. איחור במועד החידוש עלול לגרור לאיבוד זכויות הרישוי של המשרד במסגרת ההסכם”. [הערה: ההדגשה – במקור].

■ ב- 4 בינואר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: “אושר: מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של Microsoft על מחירי המוצרים [בהיקף 56 מיליון ₪ לשנת 2019]”.

■ ב- 30 בנובמבר 2018 פירסמתי כאן באתר חוות דעת מפורטת של שחר ברכה מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי. חוו”ד פורסמה במסגרת ידיעה שכותרתה: רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

פירוט משרדי הממשלה ויחידות הסמך – סה”כ כ- 136 מיליון ₪ כולל מע”מ לתקופה של ארבע שנים

[הערה: למרות האמור בפנייה האחרונה של מינהל הרכש הממשלתי על-פיה יש לשנות את ההזמנות שבוצעו במקור לגבי גטר גרופ להזמנות חדשות לגבי נס א.ט., מקצת מהמשרדים השאירו את ההזמנות המקוריות ולא שינו להזמנות של הספק הזוכה החדש]:

משרד ראש הממשלה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד על יחידותיו (לרבות המטה לביטחון לאומי, נתיב וארכיון המדינה), לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 10 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום רון ערמון, ראש תחום בכיר יישומים, אגף מערכות מידע.

המשרד לביטחון הפנים (בט”פ): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,500,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום אבנר מאי, מנהל אגף בכיר מיחשוב ומערכות מידע.

המשרד להגנת הסביבה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,320,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום עידו טנדי, רא”ג מערכות מידע.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לא פורסמה בקשה להתקשרות בפטור.

המשרד לשיוויון חברתי: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,000,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום אלבי מלכה, מנמ”ר המשרד.

המשרד לשירותי דת: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 4,400,000 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ליאור אשכנזי, מנהל אגף מערכות מידע וסייבר.

המשרד לשיתוף פעולה איזורי: לא פורסמה בקשה להתקשרות בפטור.

משרד האוצר: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 467,252 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום אנטולי וייסמן, CTO [הערה: הבקשה אושרה ע”י וועדת הפטור המשרדית. בבקשה המקורית צויינה הערכת התקשרות של 5.9 מיליון ₪ לתקופה האמורה].

משרד האוצר/החשכ”ל/יחידת מרכב”ה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 668,219 ₪ כולל מע”מ.

משרד האוצר/מינהל התכנון: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,393,700 ₪ לא כולל מע”מ. על הבקשה חתומה מילכה זיו-נשיאל, מנמ”רית.

משרד האוצר/שע”מ (שירות עיבודים ממוכנים): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022. לא פורסם היקף כספי. על הבקשה חתומה יפה יעקב-ברסאנו, סמנכ”לית טכנולוגיות &CTO .

משרד האנרגיה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2020, על סך של 419,167 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ניר צנטנר, מנהל אגף א’, מערכות מידע.

משרד הביטחון: המשרד אינו נכלל ברשימת משרדי הממשלה באתר מינהל הרכש הממשלתי.

משרד הבינוי והשיכון: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 3,800,000 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום מקסים קורוסטישבסקי, מנהל אגף בכיר מערכות מידע.

משרד הבריאות: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 10.5 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ראובן אליהו, מנהל תחום תשתיות.

משרד החוץ: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 10 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום מוטי כהן, מנהל צוות תשתיות.

משרד החינוך: לא פורסמה בקשה להתקשרות בפטור.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 970,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ירון רונן, מנהל אגף מערכות מידע.

משרד הכלכלה והתעשייה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של  2,592,106 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום שמעון ברונר, מנהל אגף בכיר מערכות מידע.

משרד המדע, התרבות והספורט: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של כ- 132,174 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ערן כרמון, מנמ”ר.

משרד המשפטים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 2,160,080 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ששון סופרי, מנהל אגף בכיר מערכות מידע.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של כ- 2,536,326 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתומה עופרה פרנקל, מנהלת אגף בכיר מערכות מידע.

משרד העלייה והקליטה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,013,600 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום שמעון בדרסון, מנהל תחום בכיר (טכנולוגיות ופיתוח).

משרד הפנים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,053,000 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתומה רויטל יגודה, CTO.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 14.3.2019 – 31.12.2019, על סך של 363,006 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום צור אהרון, ראש אגף התקשוב.

משרד התיירות: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 776,804 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ד”ר נועם קוריאט, מנהל אגף א’, מערכות מידע, דיגיטל וניו מדיה.

משרד התקשורת: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 80,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתומה שוש בן אהרון, מנהלת אגף א’ (מערכות מידע).

רשויות ומוסדות

משרד מבקר המדינה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של כ- 2,020,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום שרון סולומון, מנהל אגף מערכות מידע.

משטרת ישראל (מ”י): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של כ- 16 מיליון ₪ כולל מע”מ.

נציבות כבאות והצלה (כב”ה): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 10 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום קובי דודיאן, מנהל תחום טכנולוגיות ופיתוח.

שירות בתי-הסוהר (שב”ס): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 5,200,000 מיליון ₪ כולל מע”מ.

הרבנות הראשית לישראל: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1,360,000 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום ליאור אשכנזי, מנהל אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת.

רשות המים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 156,965 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתומה ריבה שירזי, מנהלת אגף מערכות מידע.

הרשות להגבלים עסקיים: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 180,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום תמיר כהן, מנהל מערכות מידע.

משרד המדע, התרבות והספורט/לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 88,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום איתי זיו, מנהל יחידת המחשוב ומערכות מידע.

משרד המשפטים/הנהלת בתי-המשפט (הב”ה): פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 9,931,000 ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום דייויד קסטיאל, מנהל תחום בכיר, טכנולוגיות ופיתוח.

משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 770,650 ₪ לא כולל מע”מ. על הבקשה חתום אלי פינגרהוט, מנהל אגף יישומים.

משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 1.5 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום אורן אריאב, מנהל אגף מערכות מידע.

משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2021, על סך של 3.5 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתום קובי גולובינסקי, מנהל אגף מערכות מידע.

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: פורסמה הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה של המשרד, לתקופה 1.1.2019 – 31.12.2022, על סך של 23 מיליון ₪ כולל מע”מ. על הבקשה חתומים שי נחמני, מנהל טכנולוגיות מידע, ויוגב שמני, מנהל יחידת מימשל זמין.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

מבזקים