מטריקס דיפנס זכתה במכרז של מערך הסייבר הלאומי למיפוי תחום הגנת הסייבר לתעופה אזרחי לראשונה בעולם; בשנתיים האחרונות מוביל מערך הסייבר תוכנית רחבה לטיפול בנושא הגנת הסייבר לתחום התעופה שפרוייקט “הרקולס” הוא חלק משמעותי ממנה

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה הודיע ב- 22.9.2019 כי השלים באחרונה מכרז רחב היקף שמטרתו מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל שבו זכתה חברת מטריקס דיפנס. המכרז פורסם פומבית בספטמבר 2018.

בהודעת מערך הסייבר נאמר כי במסגרת עבודת המיפוי, המתקיימת לראשונה בישראל ובעולם בכלל, ייבחנו ברמת מדינה היבטי הסייבר של מגוון מערכות התעופה כדי לאתר תרחישי איום אפשריים ופתרונות לטווח הקצר והארוך.

את העבודה המקיפה, שצפויה להימשך קצת יותר משנה וזכתה לשם “הרקולס”, תתכלל אחת מחברות מערכות המידע הגדולות בישראל שזכתה במכרז של המערך – חברת מטריקס דיפנס. בפרוייקט שותפות גם חברות ישראליות בתחום הגנת סייבר לתחבורה ובתחום מחקר סייבר, כמו גם חברות בין-לאומיות בתחום מערכות מידע טכנולוגיות לשדות תעופה.

לדברי מערך הסייבר הלאומי, פרוייקט “הרקולס” ימפה לראשונה בעולם את כלל המערכות באקו-סיסטם התעופתי לכדי תמונת מצב עדכנית: שדות תעופה, מגדלי פיקוח, בקרה אווירית, חברות תעופה, מכוני בדק ותחזוקה של מטוסים ודגם של מטוס. העבודה תנתח את  סיכוני הסייבר בתחום, תדרגם ותציע המלצות התמודדות ומענה לאומי לטווח הקצר והארוך.

“בשל האופי האוניברסלי של התחום, השאיפה שתובנות מהעבודה הזו יוטמעו גם בקרב מדינות אחרות וגופי תעופה בין-לאומיים בתחום ובעתיד אף יביאו לקביעת סטנדרטים אחידים בין-לאומיים בייצור ובהגנת סייבר על מטוסים ועל שדות התעופה”, נאמר בהודעה.

הערת עורך Read IT Now: ידיעה על המכרז פירסמתי כאן באתר לפני שנה, ב- 9.9.2018.

מבזקים