מטה “ישראל דיגיטלית” מפרסם שלושה מכרזי דרושים לתפקידים במסגרת פרוייקט “קמפוס” [התוכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית]

מטה “ישראל דיגיטלית” במשרד לשיוויון חברתי מפרסם שלושה מכרזי דרושים לתפקידים במסגרת פרוייקט “קמפוס” [התכונית הלאומית ללמידה דיגיטלית]: מכרז אחד הוא מכרז בין משרדי ושני האחרים – מכרזים פנימיים.

המכרז הבינמשרדי הוא לתפקיד מ. תחום בכיר/ה – מנהל/ת תוכנית “קמפוס”. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 2 בדצמבר 2019.

שני המכרזים הפנימיים הם לתפקיד סגן מנהל/ת תוכנית “קמפוס” ולתפקיד מ.תחום – מנהל/ת מוצר (למידה דיגיטלית) – 2 מישרות. המועד האחרון הוא 1.12.2019.

מבזקים