מטה ישראל דיגיטלית מפרסם קול קורא להגשת בקשות במסלול ‘מימשל-טק’ לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשיוויון חברתי מפרסם קול קורא להגשת בקשות במסלול ‘מימשל-טק’ לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.

מסלול ההטבה, פרי שיתוף פעולה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, נועד לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענים לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות פיתרונות טכנולוגיים חדשניים. מסלול ההטבה תומך בתכניות מחקר ופיתוח, לרבות כאלו הכוללות רכיב של ניסוי, הדגמה או הוכחת היתכנות, של מוצרים ו/או שירותים.

הבקשות ייבחנו ע”פ אמות המידה הבאות:

המוצר והטכנולוגיה רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פיתרונות קיימים, יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע ו’יום תכנית מו”פ ריאלית לתקופת הביצוע.

איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלבנטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשת המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.

היתכנות עסקית – קיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי המו”פ בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.

ישימות במגזר הציבורי בישראל – מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתוכנית הדיגיטלית הלאומית של ישראל, התכנות ישימות במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל.

אימפקט חברתי-ציבורי (תועלת משקית)  מידת התרומה של תוצרי המו”פ לפתרון אתגרי המגזר הציבורי בהתאם למסלול, קיום תכנית ברורה ליצירה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.

בהתאם להוראות מסלול ההטבה, התחומים המועדפים לשנת 2019 הינם:

רווחה דיגיטלית
+ כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה מרחוק
+ פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות, לילדים ולנוער, לאוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ו/או לאוכלוסייה בשיקום אלימות ועבריינות
+ כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית ובנושאי פרט ומשפחה, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

חינוך דיגיטלי 
+ פיתרונות ללמידה מרחוק, למידה מעורבת (Blended Learning) בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
+ סיוע למורה בכלי עזר להוראה; כלים חדשניים להערכת לומדים;
+ שיפור אוריינות דיגיטלית

בריאות דיגיטלית 
+ שיפור תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים במערכת הבריאות
+ פיתרונות מערכתיים לרפואה מותאמת אישית ורפואה מרחוק וטיוב מידע רפואי
+פיתרונות לאתגרים הבאים: הזדקנות האוכלוסייה, מחלות כרוניות, ריבוי תחלואה, תמותת פגים ותינוקות, זיהומים נרכשים, פערי שפה ותרבות בין מטפלים למטופלים, דיכאון ובדידות לאחר לידה, טעויות רפואיות ועומס במערכת הבריאות.

תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי 
+ כלים לאיתור פוטנציאל וכישורים, מיון, הכוון והשמת כוח אדם בתעסוקה ובפרט בתחומים טכנולוגיים
+ כלים לשיפור כישורי ליבה, לעידוד יזמות ובפרט יזמות טכנולוגית
+ הנגשת מידע אודות שוק העבודה; כלים תומכים לאכיפה, לייעול ולעמידה בדרישות בטיחות בעבודה ופיתוח הון אנושי בתחום זה.
[כל הכלים בדגש על תמיכה בשילוב אוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה או מפריפריה חברתית / גיאוגרפית].

שלטון מקומי דיגיטלי 
+ פיתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
+ ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים.

כלכלה דיגיטלית 
+ הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה
+ השוואת מחירים מקומית ו/או בינלאומית;
+ עידוד התחרותיות במשק
+ פיריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים.

שירותים משפטיים דיגיטליים 
+ כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות (הכנת מכרזים או חוזים פשוטים) ויכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis, Deep Learning  ו- AI) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים, וייעול קבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי.

שירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים 
+ כלים דיגיטליים לסיוע לאזרחים ותיקים בנושאי תעסוקה הכנה לפרישה ודיור
+ כלים להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, דכאון ובדידות בגיל השלישי
+ התאמת שירותים רפואיים דיגיטליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וכלים למניעת נפילות.

שיפור אוריינות דיגיטלית לשילוב אוכלוסיות מודרות דיגיטלית

מבזקים