מה שהחל כתובענה ייצוגית בהיקף 2.5 מיליון ש”ח נגד פלאפון תקשורת נדחה ונסגר ע”י בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד

על-פי מערכת “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט, תיק ת”צ 64501-12-18 נגד חברת פלאפון תקשורת נסגר ע”י כבוד השופט אבי פורג מבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ב- 9 ביולי 2019. לא פורסם פסק הדין בתיק זה.

פנייה במייל + תזכורת שנשלחו אל דוברת חברת פלאפון לקבלת פסק הדין – לא נענו. די מוזר בהתחשב בעובדה שמדובר בתביעה נגדם שנדחתה. ההיגיון אומר שדווקא צריך להיות להם אינטרס בפרסום הדברים.

= = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 27.12.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: תובענה ייצוגית נגד פלאפון בשם כל המנויים שהחברה “עקבה אחריהם וניטרה אחר מקום הימצאם וניצלה מידע זה לצרכיה העסקיים מבלי לקבל מהם הסכמה מדעת”.

= = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 31.12.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בזק בהודעה לבורסה: הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון בטענה על ניצול המידע הקיים אצלה אודות מיקום של לקוחותיה – לצרכיה העסקיים.

= = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 8.7.2019 פירסמה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך בה נאמר בין היתר: “בהמשך לדיווח המיידי של החברה מתאריך 30.12.18 […] בדבר תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית אשר הוגשו כנגד החברה הבת פלאפון תקשורת בע”מ בבית-המשפט המחוזי מרכז, בהן נטען כי פלאפון מנצלת לצרכיה העסקיים את המידע הקיים אצלה אודות מיקומם של מנוייה ושולחת אליהם מסרונים, שעניינם מכירת שירותים רלוונטיים למיקומם, מתכבדת החברה לדווח כי ביום 8.7.19 אישר בית המשפט את הסתלקות המבקשים מהבקשה לאישור תביעה ייצוגית, מחק את הבקשה ודחה את התביעה האישית של המבקשים”. בזק לא פירטה את שמות התובעים במקרה זה אולם יש להניח כי מדובר באותו מקרה עליו אני מתייחס כאן.

= = = = = = = = = = = = = = = =

לבית-המשפט המחוזי מרכז-בלוד הוגשה תשובת פלאפון תקשורת לתביעה נגדה [ת”צ 64501-12-18]. בכתב התשובה שהגישה חברת פלאפון ב- 16 במאי 2019 לבית-המשפט נאמר בין היתר:

■ “בבקשת האישור, המבקשים מזדעקים על כך שעם הגיעם לנתב”ג, הם קיבלו מפלאפון הודעת SMS המציעה להם לרכוש חבילה סלולרית המיועדת לשימוש בחו”ל, לטענת המבקשים, קבלת המסרון מוכיחה שפלאפון ‘בולשת’ אחר מנוייה ובכך היא מפרה את הוראות הדין ובפרט את הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981.

■ “מדובר בבקשת סרק קטנונית, שדינה להידחות.

■ “מערכות פלאפון אוספות באופן רגיל נתונים ממכשירי המנויים ברשת, אגב השימוש שלהם בשירותי פלאפון, בין היתר  כמתחייב לצורך עצם אספקת השירותים וייעולם. ברים אלו כתובים גם בהסכמי פלאפון ובמדיניות הפרטיות שלה. אשר למסרון עליו מלינים המבקשים, הכולל הצעה לרכישת חבילה סלולרית לשימוש בחו”ל – זה נשלח באופן אוטומטי וממוכן לחלוטין (ללא מעורבות יד אדם) לאותם מכשירים סלולריים של מנויי פלאפון אשר מערכת פלאפון מספקת להם שירות סלולרי באמצעות האנטנה בנתב”ג.

■ “[…] הטענה חסרת שחר, פלאפון פועלת, לרבות בניסוח הסכמי, על-פי דין, ובין היתר, התנהלותה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות וכן הנחיית הרגולטור הרלבנטי – הרשות להגנת הפרטיות. ההסכמים, איפוא, תקפים ומחייבים.

■ “די באמור לעיל כדי לדחות את הבקשה מחמת היעדר עילה. יתרה מכך, לא זו בלבד שמותר לפלאפון לשלוח את המסרון, אלא שמדובר במסרון מועיל עבור המנויים, המשרת אותם ופועל לטובתם. בהתאם לרישיונה של פלאפון, ככלל, מנוי שלא ירכוש חבילה סלולרית לשימוש בחו”ל, לא יוכל כלל לגלוש באינטרנט (שהוא מעיקרי השימושים בחו”ל) על גבי רשתו של המפעיל הזר בחו”ל. אשר ליתר השירותים (חבילות, מסרונים) – תעריפי שירותים אלו יקרים משמעותית כאשר הם נצרכים באופן מזדמן, כלומר ללא חבילה.

■ “[…] אכן, בדיוק מסיבה זו רישיונה של פלאפון מחייב אותה לשלוח מסרונים עם הצעה לרכישת חבילה סלולרית לשימוש בחו”ל עם נחיתת המנוי בחו”ל. כלומר, מעבר לכך שהרישיון של פלאפון מתיר ואף דורש לשלוח למנויים הודעות לפי מיקומם בדבר הצעה לרכישת חבילות סלולריות לשימוש בחו”ל, הרי שמידע זה הוא קריטי עבור המנויים, במיוחד לפני שייצאו את הארץ וייתקלו בחסימת הגלישה ו/או בתעריפים היקרים יותר עבור יתר השירותים. מכאן, שמשמעות דרישת המבקשים לחדול ממשלוח המסרונים האמורים היא פגיעה בלקוחות פלאפון.

בהמשך תשובת חברת פלאפון תקשורת נאמר בין השאר כי “[…] מערכות פלאפון אוספות באופן רגיל וכדין נתונים ממנויי הרשת, אגב השימוש שלהם בשירותי פלאפון, בין היתר כמתחייב לצורך אספקת השירותים וייעולם. חלקים מהמידע המעובד הם נתונים בקרש לאתרים הסלולריים (אנטנות) באמצעותם מקבל המנוי את השירות. רשת סלולרית מחולקת ליחידות גיאוגרפיות המכונות ‘תאים’ (Cells) – ומכאן שמה רשת סלולרית.

■ “[…] המסרון עליו מלינים המבקשים נשלח באופן אוטומטי וממוחשב על-ידי מערכת פלאפון למנוייה ואשר מכשירם קיבל שירות מהאנטנה הסלולרית בנתב”ג. כלומר, תמונת המצב האפוקליפטית שמנסים המבקשים לצייר, לפיה אדם העוטה מסיכה יושב על מחשב, בודק היכן מנויים שלפלאפון מצויים בכל עת, ובהתאם שולח להם מסרונים כאלו ואחרים כאשר הם מצויים במתחם נתב”ג, איננה מציאותית, או נכונה, בלשון המעטה. מדובר בפעולה טכנולוגית שמתבצעת על בסיס כך שאנטנה בנתב”ג מספקת שירות למכשיר, ותוך שקלול אוטומטי של פרמטרים כמו הימצאות באיזור באופן תדיר (כך שלא יקבלו מכשירי עובדי נתב”ג מסרונים שכאלה, שכן נתב”ג מהווה מקום עבודתם).

עוד נאמר בכתב התשובה של חברת פלאפון כי “[…] על כך שאין בפנינו תביעה או תלונה אותנטית על ‘הטרדה’ כביכול, מלמדת גם העובדה ששלושה חודשים לפני הגשת האישור דנן, הגיש המבקש 1 בקשת אישור בה מועלות טענות דומות נגד חברת ישראכרט, כשגם שם הלין על קבלת מסרון בעודו בנתב”ג. דברים אלה מלמדים כי אין בפנינו מבקש אותנטי ‘שהוטרד’ אלא על סטרט-אפיסט של תביעות ייצוגיות”.

תשובת פלאפון חתומה בידי עורכי הדין ירון רייטר, אריאלה אבלוב, איריס בר לב וכן עו”ד דן חי.

[הערה: כל ההדגשות מופיעות כך במקור].

= = = = = = = = = = = = = = = =

 

מבזקים