מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית) בהיקף 2.5 מיליון ₪ נגד חברת Yahoo הסתיים לאחר יותר משלוש שנים בהסתלקות התובע ובמחיקת בקשת האישור

07:52 01.02.2019

קטגוריות: משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר בקשת הסתלקות מוסכמת מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהגיש בספטמבר 2015 איתי לנואל נגד חברת יאהו [ת”צ 26737-09-15].

כבוד השופטת צילה צפת (סגנית הנשיא) כתבה בין היתר בפסק דינה בהיעדר הצדדים:

■ “עניינה של בקשת האישור בטענה כי המשיבה יוצרת פרופיל דיגיטלי של מי שאינם מנוייה (חברי הקבוצה) על-ידי סריקה של מידע שעובר בהתכתבות דוא”ל עם מנויי יאהו ועושה בהם שימוש למטרות מסחריות וזאת ללא הסכמתם. [הערה: ההדגשה – במקור].

■ “לטענת המבקש, בקשת האישור נסמכה בעיקרה על טענות שהועלו נגד יאהו בתובענה ייצוגית שהוגשה נגדה בבית-משפט פדרלי בקליפורניה.

■ “בתשובת יאהו לבקשה נטען כי כל ניתוח של הודעות שנעשה על-ידה  מיוחס למנוייה בלבד ואין היא אוספת מידע למטרות מסחריות ממי שאינם מנוייה וממילא אינה מעבירה מידע זה לצדדים שלישיים. כן נטען על-ידה כי בגידרה של התובענה בארה”ב אושר ע”י בית-המשפט שם להמשיך ולנתח דוא”ל כמתואר לעיל בשינויים טכניים מסויימים. לפיכך, הסכם הפשרה שאושר בארה”ב מקבל את עמדת יאהו לפיה היא אינה מעבירה מידע אודות מי שאינם מנוייה – לצדדים שלישיים.

■ “בקשה זו להסתלק מבקשת האישור מוגשת על רקע אישור הפשרה בבית-המשפט בארה”ב כמפורט לעיל לרבות הטענה כי המשיבה אינה יוצרת פרופילים דיגיטליים של אלו שאינם מנוייה, כפי שגם אושר ע”י בית-המשפט בארה”ב. לאור האמור הגיע המבקש למסקנה כי התייתר הצורך להמשיך בניהול התביעה בישראל”.

■ המבקש ביקש לפסוק לו גמול של 10,000 ₪ ושכ”ט בא כוחו בסך של 25,000 ₪ בתוספת מע”מ, “וזאת בהינתן המשאבים הרבים שהושקעו בבקש לאישור תובענה ייצוגית ובבקשות הביניים לסילוק על הסף ומחיקת סעיפים מתגובתו לכתב התשובה. כן נטען כי בקשת האישור דנא הוגשה על יסוד הטענות שנטענו בארה”ב ולאחר שהקשה לאשרה כייצוגית אושרה בחלקה, על כן המבקש לא ידע ולא יכול היה לדעת באותה עת כי בית-המשפט בארצות הברית קבע לאחר מכן כי הטענות נגד יאהו אינן נכונות”. ואולם השופטת קבעה כי “בענייננו לא מצאתי כי יש לסטות מהכלל על-פיו אין לפסוק גמול ושכ”ט במסגרת הסתלקות. פסק הדין בארה”ב מלמד כי בפועל התביעה נדחתה, היינו – המבקשים לא הצביעו על עילת תביעה לכאורה וממילא גם לא הושגה תועלת לקבוצה”.

* הערת עורך Read IT Now: ב- 4.3.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה חברת  Yahoo על החלטת המחוזי בת”א [במסגרתה נדחתה בקשת יאהו לדחות על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה].

מבזקים