מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית) בהיקף 100 מיליון ₪ נגד חברת Lenovo Group הסתיים לאחר שנה בהסתלקות התובע ובמחיקת בקשת האישור

07:54 01.02.2019

קטגוריות: אבטחת מידע/סייבר חומרה והיקפי משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו מחק תביעה [ת”צ 43612-12-17] שהגיש תומר ברם נגד חברת Lenovo Group Limited  ונגד לנובו ישראל.

כבוד השופט דורון חסדאי כתב בין היתר בפסק דינו שניתן ב- 21 בינואר 2019 בהיעדר הצדדים:

■ “מונחת בפניי בקשה מוסכמת להסתלקותו של המבקש, תומר ברם, מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית כנגד Lenovo Group Limited וכנגד לנובו ישראל בע”מ.

■ “[…] על-פי הנטען בבקשת האישור, ביום 19.2.2015 התפרסם בכלי התקשורת בארה”ב כ מומחי אבטחה גילו שבמחשבי לנובו הותקנה תוכנה המסווגת כרוגלה (Spyware) או נוזקה (Malware) כאשר על-פי הנטען בבקשת האישור, התוכנה הותקנה טרם קבלת המחשב ע”י הלקוח וללא ידיעת הרוכשים. המדובר בתוכנה בשם VisualDiscovery אשר הינה פרי יצירתה של חברת SuperFish Inc המאוגדת בדלאוור.

■ “לטענת המבקש, התוכנה אשר הותקנה ע”י קבוצת לנובו איפשרה לחברת סופרפיש גישה מלאה לכל נתוני הגלישה באינטרנט של המשתמש במחשב, כאשר חברת סופרפיש עשתה שימוש במידע האמור וזאת לצורך שתילת פרסומות במחשב המשתמש כאשר קבוצת לנובו קיבלה 25% מההכנסות של אותן מודעות. עוד נטען כי לצורך קבלת הגישה לנתוני הגלישה של המשתמש נוצרה במחשבים פירצת אבטחה אשר הייתה ניתנת לשימוש על-ידי צדדים שלישיים. כמו כן נטען כי התוכנה האמורה גרמה להאטת מהירות הגלישה ברשת האינטרנט.

■ “[…] במסגרת תשובתן טענו המשיבות כי יש להורות על דחיית בקשת האישור על הסף. על-פי האמור בתשובת המשיבות הרי שהתוכנה האמורה כלל לא פעלה בישראל ולכן כלל הטענות אשר הובאו במסגרת בקשת האישור לעניין הליכים אשר מתקיימים בארה”ב, בה כן פעלה התוכנה, כלל אינם רלבנטיים לענייננו. עוד נטען כי בקשת האישור כוללת בחובה טענות אשר במומחיות מבלי שצורפה מטעם המבקש חוות דעת מומחה וכי בקשת האישור נעדרת כל תשתית עובדתית, שכן כל טענות המבקש נסמכות על טענות אשר הועלו (ולא הוכחו) במסגרת הליכים אשר התקיימו בארה”ב.

■ “[…] באשר לטענות אשר הועלו במסגרת בקשת האישור טענו המשיבות כי התוכנה האמורה כלל לא פעלה בישראל ובהתאם- שירותיה של חברת סופרפיש כלל לא סופקו ללקוחות בישראל. לטענת המשיבה, במדינות שבהן התוכנה לא הייתה זמינה, חברת סופרפיש השביתה את התוכנה בשרתיה. כך שגם אם היו מחשבים מסויימים שנרכשו בישראל ועליהם הותקנה התוכנה האמורה, הרי שבפועל היא הייתה מושבתת באותו מחשב.

■ “[…] עוד טענו המשיבות כי באשר לקיומה של פירצת אבטחה הרי שהיה מדובר באפשרות תיאורטית בלבד, שנגעה רק לגירסה מסויימת של התוכנה, ואף למרות שמדובר באפשרות תיאורטית בלבד, הרי שחברת לנובו פירסמה הנחיות כיצד לפעול לאור אפשרות קיומה של הפירצה האמורה.

■ “ביום 16.1.2019 הגיש המבקש בקשה להסתלקות מבקשת האישור וכן לדחיית תביעתו האישית, כאשר הבקשה הוגשה בהסכמת המשיבות. על-פי האמור בבקשת ההסתלקות, לאחר שהמבקש בחן את המסמכים שצורפו לתשובה, ואף קיבל הבהרות

נוספות מצד המשיבות, המבקש השתכנע כי אין טעם בהמשך ניהול ההליך. הבקשה המוסכמת הוגשה ללא בקשה לפסיקת גמול למבקש ושכר טירחת בא כוחו וללא צו להוצאות. בנסיבות העניין ומבלי לקבוע מסמרות, סבורני כי טוב עשו הצדדים משבאו ביניהם בדברים והגיעו להסכמה המדוברת”.

* הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 22.12.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה בדבר הגשת התביעה לצד בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.

+ לגבי עו”ד תומר ברם, התובע במקרה זה, פירסמתי באתר זה שלוש ידיעות על תביעות אחרות בהן היה בא כוח תובעים או תובע בעצמו.

מבזקים