מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בהיקף 23.75 מיליון ₪ הסתיים בהסכם פשרה

בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר לאחרונה הסדר פשרה בתביעה (ובבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) שהוגשה בינואר 2017 ע”י גיא אשכנזי נגד חברת גולן טלקום.

כבוד השופט רחמים כהן כתב בין היתר בפסק דינו [ת”צ 23458-01-17]:

“ביום 10 בינואר 2017 הגיש המבקש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה [גולן טלקום]. עניינה של הבקשה הוא בטענה שהמשיבה גבתה ממנו וכן מרבים מלקוחותיה מחיר גבוה משסוכם עימם, על ידי כך שנמנעה מלבשר להם על תום תוקף התוכנית אליה הצטרפו, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981”.

לטענת התובע, “[…] עפ”י סעיף 56.2א לרישיון מתן שירותי רדיו טלפון נייד מטעם משרד התקשורת (רט”ן), יש להעמיד בפני מנוי הצעה להתקשר בהסכם שאינו כולל התחייבות, המהווה חלופה סבירה להסכם הכולל התחייבות. המבקש טוען כי המשיבה הפרה את תנאי הרישיון”.

בהמשך פסק הדין נאמר כי בהתאם להמלצת בית-המשפט ניהלו הצדדים משא ומתן ממושך בניסיון להגיע לפשרה. “בסיום המגעים הושג הסדר הפשרה אשר הצדדים סבורים שהוא ראוי, הוגן וסביר ושיש בו כדי להיטיב עם 900,000 לקוחותיה הקיימים של המשיבה, עם לקוחות עבר של המשיבה וכן עם אלה העתידיים”.

ב”כ היועץ המשפטי לממשלה הודיע שהגורמים המקצועיים במדינה (משרד התקשורת, הרשות להגנת הצרכן ומשרד המשפטים) לא מצאו לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה.

“לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, בכתבי הטענות ובהודעת ב”כ היועץ המשפטי לממשלה, סבורני שיש להורות על אישור הסדר הפשרה”, כתב השופט.

שני הצדדים היו חלוקים באשר לגובה הגמול לתובע ולבא כוחו. השופט החליט שגובה הגמול לתובע יהיה בסך של 15,000 ₪ וגובה שכר הטירחה יהיה בסך של 120,000 ₪ בתוספת מע”מ. כמו כן, בא כוח התובע זכאי לסכום של 10% מסך השבת הכספים לחברי הקבוצה.

 

מבזקים