מבקר המדינה לצה”ל ולמ”י: יש לטפל לאלתר בפערי התקשורת בין הכוחות בשטח העלולים לסכן חיי אדם

ביום ראשון האחרון, 2 ביוני 2019, יום ירושלים, פירסם מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא דו”ח על העיר ירושלים. מקצת מהממצאים פורסמו בכלי התקשורת השונים, אבל דומני כי כדאי להביאם שוב כיוון שהם מדברים בעד עצמם.

אחד הליקויים עליהם מצביע הדו”ח הוא “פערים בתקשורת בין הכוחות הפועלים בגזרת עוטף ירושלים“. בהקשר זה קובע הדו”ח כי “בין כוחות הסיור של חטיבת בנימין של צה”ל, כוחות הסיור של משמר הגבול של עוטף ירושלים ומשטרת ישראל קיימים פערי תקשורת הפוגעים בתיאום בין הכוחות וביעילות פעילותם”.

“[…] להלן דוגמא הממחישה את הפגיעה בתיאום בין הכוחות: ב- 18.9.2016 נכנסה בשוגג טיולית של כוחות צה”ל לכפר עקב. הטיולית נרגמה באבנים, ומפקד המחלקה, חייל ונהג הטיולית נפצעו. בתחקיר שעשה מח”ט בנימין בעקבות האירוע עלה כי כוח המשטרה וכוחות צה”ל שפעלו לחילוץ החיילים לא הצליחו לתקשר זה עם זה. במסקנות התחקיר לאירוע זה קבע מח”ט בנימין כי לגדוד המוצב בעוטף ירושלים לא היו מכשירי קשר משטרתיים (מוטורולות), דבר שיכל לשפר את הפיקוד והשליטה מול כוחות המשטרה.  באוקטובר 2018 מסר מח”ט (מפקד חטיבת) בנימין לצוות הביקורת, כי ‘אמנם אושר רכש של מכשירי קשר משטרתיים… אולם מכשירים אלו טרם התקבלו [בחטיבה]’.

“[…] משרד מבקר המדינה מעיר לצה”ל ולמשטרת ישראל כי עליהם לטפל לאלתר בפערי התקשורת בין הכוחות בשטח אשר עלולים לסכן חיי אדם.

“בתשובת המשטרה מינואר 2019 למשרד מבקר המדינה צויין כי ‘בפריסה החדשה של חטיבת בנימין הוקצו 18 מכשירי קשר לרמות חטיבה, גדוד ופלוגה. בגזרות בנימין ועציון קיימים 120 מכשירי קשר ניידים… בכל מכשיר קשר צה”לי מותקנים תדרי מ”י [משטרת ישראל], דבר המאפשר לכוחות לעבוד ברשת גזרתית אחת.

“בתשובת צה”ל נקבע כי עד סוף חודש ינואר 2019 יופעלו ויושמשו כלל המכשירים שיאפשרו את השיח הישיר בין כוחות משטרת ישראל וצה”ל.

על המשטרה וצה”ל לוודא כי לאחר רכישת מכשירי הקשר בעיית התקשורת בין הכוחות בשטח תיפתר“.

= = = = = = = = = = = = =

ליקוי נוסף הוא “אי-השלמת פיתוחה של המערכת הממוחשבת לרישום עוברים ותנועות (רעו”ת)

בהקשר זה נאמר בדו”ח כי “המערכת הממוחשבת רעו”ת [רישום עוברים ותנועות] נועדה לשמש מערכת אחודה לבקרה ולרישום העוברים והשבים הישראלים, בעלי דרכונים זרים, וכן לפלסטינים העוברים במעברים. במועד סיום הביקורת חלפו יותר מ- 12 שנים מאז התקבלה ההחלטה על פיתוח המערכת, ואף שהושקעו בפיתוחה 28 מיליון ש”ח, הפיתוח טרם הושלם, ואין מועד צפוי לסיומו”.

מבקר המדינה ממליץ כי “על המועצה לביטחון לאומי (מל”ל), כגוף שמוביל את ועדת ההיגוי לפיתוח מערכת רעו”ת חדשה לפעול להשלמת פיתוחה בהקדם האפשרי ולקבוע עם הגופים השותפים לפיתוחה גורם אחראי להמשך הפיתוח, תוך עמידה בזמנים מוגדרים וקביעת מנגנון לשיתוף תקציבי ביניהם”.

בין היתר נאמר בדו”ח בפרק זה כי “האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לצורכי בידוק ובקרה במעברים כוללים, בין היתר, מערכת ממוחשבת לזיהוי ורישום של העוברים בהם ומערכת לזיהוי ביומטרי”.

“[…] מערכת רעו”ת אמורה לשמש מערכת אחודה המאפשרת בקרה ורישום הן בנוגע לעוברים והשבים הישראלים ולבעלי דרכונים זרים, והן בנוגע לפלסטינים העוברים במעברים. המערכת אמורה הייתה לאפשר בקרה אמינה, מהירה ומדויקת על כל התנועות במעברים שבין ישראל לאיו”ש ואזור חבל עזה (אזח”ע). מערכת רעו”ת אמורה הייתה לפעול על בסיס מסד מקוון, המשותף לה ולשתי מערכות נוספות: מערכת מידע ורישום של עוברים ושבים הפועלת במעברים הבין-לאומיים של מדינת ישראל, ומערכת “אבן מתגלגלת” של המנהא”ז, הכוללת מאגר נתונים של האוכלוסייה הפלסטינית, ומשמשת את המעברים לצורך בקרה ורישום של העוברים והשבים הפלסטינים.

“[…]  בביקורת הנוכחית עלה כי חלק מהגופים השותפים לפיתוח מערכת רעו”ת עדיין לא העבירו לרשות האוכלוסין את התשלום בגין עלויות הפיתוח והתחזוקה של המערכת בהתאם לסיכום של מנכ”ל משרד ראש הממשלה וכי חובם הסתכם ביולי 2017 בכ- 6.8 מיליון ₪.

“[…] יוצא אפוא כי אף שחלפו יותר מ- 12 שנים מאז התקבלה החלטה ב/2 על פיתוח מערכת רעו”ת, אשר נועדה לסייע במניעת כניסת מפגעים ושב”חים ולהפחית את עלויות התפעול והתחזוקה של המעברים, ואף שהושקעו זה מכבר בפיתוחה 28 מיליון ש”ח, עד מועד סיום הביקורת טרם הושלם פיתוח המערכת, אין מועד צפוי לסיומו ולא ברור כיצד יקודם פיתוחה. יתרה מכך, הגופים השותפים לפיתוח מערכת רעו”ת לא הסדירו את חובותיהם בגין עלויות הפיתוח והתחזוקה שלה בהתאם לסיכום מנכ”ל משרד ראש הממשלה מיולי 2010“.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו – מופיעות כך במקור].

מבזקים