לשכת עו”ד: עמדתנו העקרונית – אין להקים מאגר אלא להסתפק בהנפקת תעודות ביומטריות בלבד ללא הקמת מאגר לצידן; למרבה הצער, הליך הקמת המאגר צבר תאוצה ונראה שלא ניתן לעוצרו

“הננו פונים, איפוא,  פעם נוספת, בבקשה לעכב את קידום תיקון החוק, תוך הקמת צוות בדיקה אשר יבחן את תיקוני החוק שבנדון”. כך כותב עו”ד דן חי יו”ר וועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין בישראל במסמך עמדה לגבי הדיון שייערך בכנסת ביום שלישי הקרוב לגבי הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע”ז – 2016.

בתחילת החודש דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה על דחייה בשבועיים: הישיבה של וועדת הכנסת המשותפת [וועדת החוקה חוק ומשפט, וועדת המדע והטכנולוגיה, וועדת הפנים והגנת הסביבה] לגבי הצעת החוק – הכנה לקריאה שניה ושלישית, נדחתה מיום שלישי [3.1] ליום שלישי [17.1.2017].

בתוך כך דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה על הודעת משרד הפנים לפיה  שר הפנים אריה דרעי האריך את תקופת המבחן להנפקת תיעוד ביומטרי חכם עד ל- 28.2.2017, על מנת לאפשר השלמת תיקוני חקיקה והיערכות להנפקת תיעוד ביומטרי חכם לכלל הציבור. בהתאם להצעת החוק, החל מ-  1.3.2017, יונפק תיעוד ביומטרי חכם לכלל הציבור.

בנייר העמדה של לשכת עורכי הדין לקראת הדיון נאמר כי “ועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין רואה בדאגה את הצעת הנוסח הנדונה, וזאת לאור העמקת הפגיעה בפרטיותם של אזרחי המדינה, בחסות החוק. מבנה ההצעה טומן בחובו אמצעי לחץ פסול על אזרחים, אשר יחליטו שלא להכניס את תמונת טביעת האצבע שלהם למאגר.

“התיקון המוצע לחוק מרחיב הלכה למעשה את רשימת הגורמים אשר בסמכותם ליטול, להפיק ולהשוות נתונים ביומטריים.  הרחבה זו מעמיקה לאין שיעור את הפגיעה בפרטיות.

“התיקון מגביל אזרחים מלהתחרט על הכנסת תמונת טביעת האצבע שלהם למאגר.

“(…) למען הסר ספק, הרינו להבהיר כי עמדתנו העקרונית הינה כי אין להקים מאגר אלא להסתפק בהנפקת תעודות ביומטריות בלבד ללא הקמת מאגר לצידן.  הערותינו המובאות לעיל, הינן לחילופין ובהנחה כי לא ניתן לעצור את הליך הקמת המאגר, אשר למרבה הצער, דומה כי צבר תאוצה ולא ניתן לעוצרו.

“(…) לאור האמור לעיל,  נראה כי מלאכת בדיקת הנושא טרם הסתיימה וכי קיים צורך לבחון פעם נוספת את הצעת החוק שבנדון בהתייחס לנקודות שהועלו לעיל עובר לאישורה וקידומה”.

מבזקים