לקראת סיום תוקף ההתקשרות הנוכחית של משרד הבינוי עם ספק מיקור-חוץ הוא נערך להכנת מכרז חדש בתחום תשתיות טכנולוגיות מידע

כפי שפירסמתי באתר זה ב- 23.11.2014, לקראת סיום תוקף ההתקשרות הנוכחית של משרד הבינוי עם ספק מיקור-חוץ בתחום תשתיות טכנולוגיות מידע הוא נערך להכנת מכרז חדש אשר יהיה מותאם לצרכיו הנוכחיים.

במסמכי המכרז (12/2014) נאמר כי המשרד מזמין הצעות לבחירת יועץ לכתיבת מסמכי מכרז, מפרטים טכניים להגדרת השירות המבוקש מספק מיקור-החוץ, ליווי תהליך בחירת ספק מקור-חוץ בנושא תשתיות טכנולוגיית המידע (IT) ושירות אופציונלי של ביצוע בקרה על הספק הזוכה במכרז לשירותי מיקור-חוץ לנושא תשתיות טכנולוגיית מידע.

בין השירותים הנדרשים במסגרת המכרז: 1. ייעוץ וריכוז תהליך גיבוש תפיסת השירות המבוקש מספק מיקור-חוץ לנושא תשתיות טכנולוגיית מידע כשתפיסת השירות מתייחסת לשורת נושאים ובהם מנגנון רמת שירות (SLA) ומנגנון קנס/פרס רלבנטי לרמת השירות; הפעלת מרכז תמיכה; שילוב כלי שו”ב מתקדמים; בדיקת אפשרות לקבלת חלק מהשירותים בענן (פרטי/ממשלתי/היברידי); שירותי הדרכה והטמעה מתקדמים; שירותי אבטחת מידע ועוד. 2. כתיבת מפרטים טכניים להגדרת השירותים המבוקשים מספק מיקור-החוץ. 3. במידת הצורך – העמדת מומחים לצורך גיבוש נקודות מקצועיות הקשורות למכרז (כלכלי, טכנולוגי וכד’).

לוח הזמנים הנדרש למתן השירותים נשוא המכרז: גיבוש תפיסת השירות (עד 4 חודשים מחתימת ההסכם); כתיבת מפרטים טכניים ומסמכי המכרז (עד 8 חודשים מחתימת ההסכם); המועד הנדרש לסיום אישור מסמכי המכרז ופרסומו לרבות הפעולות המקדימות הנדרשות – הרבע השלישי של שנת 2015; סיום תהליך פרסום המכרז ובחירת ספק מיקור-חוץ (עד 12 חודשים מיום חתימת ההסכם).

מבזקים