לפ”ם: מכרז למתן שירותי ניהול קמפיינים ב- Google וב- Facebook לקהל יעד בחו”ל

הגוף המפרסם: משרד המדע, התרבות והספורט/לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”ם)

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו”ל

מס’ המכרז: 149/08/17

תאריך פרסום: 4 בספטמבר 2017

מועד אחרון: 29 בספטמבר 2017

הערות: השירותים הנדרשים במכרז כוללים ניהול כל הקמפיינים המופנים לקהל יעד בחו”ל, בגוגל ובפייסבוק, עבור כלל לקוחות לפ”מ. ניהול הקמפיינים יתבצע בשפות זרות, בהתאם לקהל היעד.

השירותים נשוא מכרז זה אינם כוללים ניהול קמפיינים ארוכי טווח שכבר החל ביצועם, אלא אם יוחלט אחרת על ידי המזמין.

במסגרת מכרז זה, מעוניין המזמין בהתקשרות עם שני ספקים חיצוניים, לביצוע השירותים המפורטים במכרז. עם הספקים הזוכים ייחתם הסכם התקשרות למתן השירותים

מכרז זה מיועד לתאגידים בלבד: חברות המעניקות את השירותים נשוא המכרז (בין אם מאוגדות כחברה בע”מ ובין אם כשותפות) ולא ליחידים. הצעה אשר תוגש על ידי יחיד – תיפסל.

מבזקים