לעליון הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת

20:51 21.02.2019

קטגוריות: אינטרנט טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט העליון הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטה של בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) המתנהלת נגד חברת פרטנר תקשורת.

התובעים בתביעה זו ובבקשת רשות הערעור הם גל הוכברג וגבריאל צ’רטוק.

בהחלטת בית-המשפט המחוזי תל אביב-יפו (כבוד השופטת רחל ברקאי) מיום 6.1.2019 נכתב בין היתר:

■ “לפניי בקשת המבקשים לחייב המשיבה במתן מענה לשאלון שהופנה אליה וכן לחייבה לגלות ולאפשר עיון במסמכים ספציפיים […] כן עתרו המבקשים לחייב המשיבה לענות על שאלות המתייחסות לעמדת המשיבה ולפיה כי רק במקרים חריגים ויוצאי דופן היא מאחרת במשלוח מסרונים […] לטענתם, הם פנו אל המשיבה בבקשה בכתב ביום 24.5.2018 אך לא נענו ומכאן הבקשה שלפניי.

■ “[…] המבקשים הגישו כנד המשיבה תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית במרכזן טענו כי המשיבה לא עמדה בחובתה לשלוח הודעות התראה במועד בדבר ניצול של 75%, 90% ו- 100% מחבילות חו”ל, וחייבה את מנוייה בתעריפי חריגה החל ממועד תום החבילה, חרף העובדה שההודעה על היקף הניצול נשלחה, אם בכלל, במועד מאוחר יותר.

■ “מנגד, טענה המשיבה, כי לא הפרה את הוראות הרישיון, הקובעות כי את המסרונים יש לשלוח ‘בסמוך ככל הניתן’ לרמת הניצול האמורה, וזאת רק ככל שהמשיבה אכן יכולה לשלוח את המסרונים. לטענת המשיבה, היא תלוייה בדיווחים של חברות הרט”ן הזרות באשר להיקף השימוש בחו”ל, כאשר ברוב המקרים הדיווחים מגיעים בזמן אמת וכך גם המשיבה מודיעה ללקוחותיה בזמן אמת. ואולם קיימים מקרים יוצאי דופן, בנסיבות הקשורות למפעיל הזר, בהן המידע לא מועבר מהמפעיל הזר בזמן אמת, ובהתאם חל עיכוב בשליחת המסרון ללקוח, ואולם אין בכך משום הפרה של הוראות הרישיון.

■ בתגובת המשיבים לתשובת חברת פרטנר לבקשת האישור, “[…] המבקשים זנחו את ביסוס טענתם על פירוט השיחות הנשלח אל הלקוחות וטענו לראשונה, מבלי לבקש ולקבל רשות לתקן תביעתם ובקשתם […]”.

■ בהכרעת השופטת נאמר כי “[…] בנסיבות דנן, לאחר ששבתי והפכתי בטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להידחות בשלב זה של ההליכים נוכח העדרה ולמצער חולשתה של התשתית הראייתית הלכאורית עליה מבקשים המבקשים לבסס תביעתם ובקשתם לאישור התובענה כייצוגית.

■ “אם בתחילת ההליכים ביססו טענתם […] הרי שבהמשך, מבלי לקבל רשות, שינו חזית וביקשו לבסס טענתם […] המבקשים לא ביקשו ולא קיבלו רשות לתקן תביעתם ולא ראיתי לנכון להתיר שינוי חזית זה.

■ “[…] בנסיבות אלו המלמדות על פניו על חולשת התביעה וסיכויי הצלחתה לא ראיתי לנכון להכביד על המשיבה ולחייבה בגילוי המבוקש שכל כולו, נוכח היעדרה של תשתית ראייתית איתנה, בבחינת ניסיון לדוג מידע וראיות מהמשיבה. הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך של 3,000 ₪. נוכח הערותי מן הראוי כי המבקשים ישקלו צעדיהם בשנית בכל הנוגע לניהול תובענה זו”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 16 בספטמבר 2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה על הגשת התביעה.

מבזקים