למשרד החינוך נותרו לביצוע עוד כ- 800 בדיקות קרינה ובטיחות בבתי-הספר להן התחייב המשרד עפ”י פסיקת בג”ץ

היום פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “משרד החינוך נאלץ לבטל מכרז שפירסם [מעקב ובקרה על תוכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב המדעים והטכנולוגיה]: כל ההצעות שהוגשו לא עמדו בתנאים הנדרשים; כעת יפורסם מכרז חדש”. מדובר בהארכת התקשרות בפטור ממכרז עם חברת  טלדור.

■ במסגרת הבקשה להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז נכללו דברים של סם קפלן מנהל אגף תשתיות תקשוב מדע וטכנולוגיה במינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך. הדברים ממסמך מיום 26.7.2017 עוסקים בין היתר ב”חשיבות הפעילות המבוצעת בפרוייקט, נימוקים מדוע אי אפשר להמתין לתוצאות המכרז החדש וכיצד מתבצעת הבקרה התקציבית על הפעולות המבוצעות“.

■ לדבריו, הפסקת הפעילות תגרום להפסקה מיידית של ביצוע בדיקות קרינה ובטיחות בבתי-ספר “להן התחייב המשרד עפ”י פסיקת בג”ץ בנושא (נותרו כ- 800 בדיקות לביצוע)”.

יצויין כי ביום 5.2.2017 אישרה וועדת הפטור בחשכ”ל את הארכת ההתקשרות עם החברה בהיקף של 8,446,854 ₪ עבור התקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.8.2017. בפרוטוקול הוועדה נכתב בנימוקים בין היתר כי “הגורם המקצועי במשרד מסביר כי היציאה למכרז חדש התעכבה מכמה סיבות עיקריות: שתי עתירות לבג”ץ הנוגעות לקרינת Wi-Fi (אח מהן עדיין בדיון) חייבו את המשרד להרחיב את הבקרות בתחום הקרינה והבטיחות, לאור העתירה הנוכחית המשרד נדרש לגבש שוב את דרישות הבקרה בתחום זה ולעדכן את פרקי המכרז הרלבנטיים”.

■ עוד ציין סם קפלן כי “הפסקת בקרות ופעילות בתחום אבטחת מידע מול בתי-הספר ואי יכולת ביצוע הנחיות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה כבר בראשית שנת 2017, על כל המשתמע מכך”.

בפרוטוקול וועדה הפטור ממכרז בחשכ”ל שהזכרתי לעיל נכתב בנימוקים בין היתר כי “הגורם המקצועי במשרד מסביר כי היציאה למכרז חדש התעכבה מכמה סיבות עיקריות: … במהלך כתיבת המכרז, מטה הסייבר שבמשרד רוה”מ, הכתיב דרישות חדשות ומחייבות הקשורות בהפעלת מערך חדש של בקרת אבטחת מידע בבתי-הספר”.

■ וועדת הפטור ממכרז [במשרד האוצר/החשכ”ל] אומרת בין היתר בנימוקיה מיום 13 באוגוסט 2017 כי “… הגורם המקצועי במשרד מציין כי היקף הפעילות המתוכנן לתקופת הפטור הינו ההיקף המינימלי הנדרש וכי הכרחי לשמור על הרציפות של הפעילות מכמה

סיבות מרכזיות: א. הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו אל מול גורמים שונים: פסיקת בג”ץ המחייבת בדיקות קרינה ובטיחות, הנחיות משרד רוה”מ בתחום אבטחת מידע, והסכם עם מפעל הפיס על-פיו המשרד מחוייב לבקר הקצבות מסויימות. ב. הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שכבר אושרו. בנוסף, כל הפעולות של איסוף מידע תופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח”.

מבזקים