למרות פסילת הצעת הראל טכ’ מידע במכרז חדש, מינהל הרכש הממשלתי יתקשר בפטור ממכרז עם החברה לארבעה חודשים נוספים ב- 7 מיליון ש”ח

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

תקנה: 3 (29)

שם הספק: הראל טכנולוגיות מידע בע”מ

מהות ההתקשרות: המשך התקשרות לאספקת מערכות תקשורת נתונים

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 7 מיליון ש”י כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בספטמבר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2017

החלטה: אושר ע”י החשב הכללי רוני חזקיהו בהמלצת משרד האוצר/החשכ”ל/וועדת הפטור המרכזית ובהמלצת משרד האוצר/החשכ”ל/וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה

הערות: וועדת הפטור המרכזית אומרת בין היתר בנימוקיה כי “הציוד הינו חיוני לצורך עבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה. אספקת הציוד ע”י הראל נותנת מענה לצרכים אלו. ביום 31.8.2017 תסתיים תקופת ההתקשרות הנוכחית בפטור ממכרז ובשל התארכות ההליך נדרשת הארכה נוספת להתקשרות הנוכחית … בשל חשיבות הציוד להמשך תפקוד תקין ורציף של משרדי הממשלה בדגש על פסילת שני מציעים ממליצה וועדת המכרזים על המשך ההתקשרות …”.

בפרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה מיום 12.7.2017 נאמר בין היתר כי “מכרז מממ 7-2008 לאספקת מערכות תקשורת נתונים (ציוד תקשורת לתחום רשתות מקומיות לרבות מתגים בקטגוריות שונות W.L, ושו”ב) הופעל בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 5 שנים עד ליום 16.11.2013 (שלוש שנות ההתקשרות המקורית + שתי אופציות בנות שנה אחת כל אחת).

“ביום 23.8.2015 פורסם מכרז מממ 15-2015 לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי הממשלה אשר יחליף את המכרז שבנדון. לאור מורכבות המכרז החדש התקיימו שני סבבים של שאלות הבהרה ומסמכי המכרז פורסמו מחדש ביום 6.10.2016.

ביום 25.5.2017 החליטה וועדת המכרזים על פסילת הצעותיהם של שני מציעים במכרז החדש: “הצעת בזק בינלאומי עם היצרן Avaya והצעת הראל טכנולוגיות מידע עם היצרן Brocade, וזאת עקב ספקות ליכולתם של המציעים הנ”ל לספק את מוצרי היצרנים איתם ניגשו למכרז, אשר עלולה לגרום לפגם בהליך התיחור הדינמי והמקוון.

“המכרז החדש נמצא כעת בשלב ב’ למכרז – בדיקת איכות המציעים, לקראת תיחור דינמי אשר נקבע ליום 31.7.2017.

“על-פי לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הוראת התכ”ם וכניסת המכרז החדש לתוקף צפויים להיות במהלך חודש ספטמבר 2017. בנוסף, נדרשת תקופה של חודשיים לצורך היערכותו של הספק בהתאם לדרישות המכרז ולהטמעת הציוד במשרדי הממשלה.

ב- 31.8.2017 מסתיימת תקופת ההתקשרות של המכרז.

היקף ההתקשרות עם החברה עומד על כ- 49 מיליון ₪ בתקופת ההתקשרות הראשונה  ועל כ- 48 מיליון ₪ (בכל חמש תקופות ההארכה הנוספות יחדיו).

עפ”י פרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה, “במהלך בדיקת הצעות המציעים במכרז החדש התגלה כי היצרן אשר הוגש בהצעת בזק בינלאומי הגיש בקשה לפשיטת רגל בהתאם לחוק פשיטת הרגל האמריקני. עקב הגילוי הנ”ל החל הצוות המקצועי בתהליך בירור מול בזק בינלאומי והיצרן Avaya ובסופו נודע כי חטיבת התקשורת של Avaya, שהיא היצרנית של ציוד מושא המכרז החדש, נמכרה לחברה אחרת – Extreme Networks.

“כמו כן, חברת Brocade אשר הוגשה בהצעת הראל הודיעה על פיצולה ומכירתה לשתי חברות שונות.

הליך הבירור בנוגע ליכולותיהן של בזק בינלאומי והראל טכ’ מידע לעמוד בהצעותיהן נמשך זמן רב ובפרט הבירור עם בזק בינלאומי עקב מורכבות התהליכים שעברו היצרנים.

“לאור האמור לעיל, ובשים דגש על התארכות ההליך המרכזי עקב הליכי בירור ופסילה של בזק בינלאומי והראל, וכן על כך שהליך המכרז החדש צפוי להסתיים לקראת סוף הרבע השלישי של שנת 2017, ולאור העובדה כי אין למשרדים חלופה אחרת לרכישת ציוד אקטיבי אלא באמצעות מכרז זה, מומלץ להאריך את תוקף ההתקשרות הנוכחית …”.

הערות עורך Read IT Now:

+ בנובמבר 2016 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה את המבזק הבא: “וול סטריט ג’ורנל: חברת Avaya שוקלת פנייה לבית-משפט להקפאת הליכים ולהגנה מפני נושים עפ”י chapter 11 וכן למכור את יחידת תוכנות ה-  call-center שלה כדי להקטין את חובותיה לאחר שנים של הפסדים”.

+ ב- 28 ביולי 2017 פירסמתי את הידיעה הבאה כאן באתר: מכרז האוצר בנושא מע’ תקשורת נתונים ברשת מקומית במשרדי הממשלה נמצא בדיונים משפטיים בעקבות עתירה מינהלית שהוגשה — ב- 16.7.2017 דווח באתר News1 של יואב יצחק כי הוגשה עתירה מינהלית “נגד פסילת הצעה במכרז לאספקת תקשורת נתונים למשרדי הממשלה” וכי “הראל טכנולוגיות מידע מבקשת לבטל את פסילת הצעתה במכרז האוצר לאספקת מערכות תקשורת נתונים ברשת מקומית למשרדי הממשלה”.

כיוון שהנוסח המלא של העתירה המינהלית (עת”מ) טרם פורסם במערכת “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) פניתי במייל למשרד עורכי הדין המייצג את החברה אך לא נעניתי. גם פנייה במייל למחרת היום אל מנכ”ל חברת הראל לא נענתה. שאלות ספציפיות בנושא לדוברות משרד האוצר נענו בתגובה הבאה: “כיוון שהנושא נמצא בהליכים משפטיים, אנו מנועים מלהתייחס”.

בינתיים פורסמה החלטה של כבוד השופט אלי אברבנל מבית-המשפט המחוזי בירושלים. מהחלטת השופט מיום 21.7.2017 עולה כי המשיבים בעתירה מינהלית זו הם:

משיב מס’ 1 – מדינת ישראל.

משיב מס’ 2 – בזק בינלאומי בע”מ.

משיב מס’ 3 – מלם-תים בע”מ.

משיב מס’ 4 – מטריקס אי. טי. בע”מ.

משיב מס’ 5 – בינת תקשורת מחשבים בע”מ.

משיב מס’ 6 – טלדור מערכות מחשבים בע”מ.

השופט הורה כי חברת היולט-פקרד ישראל בע”מ “תצורף להליך כבקשתה, ולהלן תופיע בכל כתבי הטענות כמשיבה 7”.

בנוסף, העותרת, חברת הראל טכנולוגיות מידע, “תבחן האם עליה לתקן את זהותם של מי מהמשיבים כנטען ע”י המגיבים”.

השופט גם הורה למדינה לבחון “אם לאפשר לעותרת להשמיע בפניה, או להשלים השמעתם, של טיעונים בנושא העתירה”.

מבזקים