למחוזי בת”א הוגשה היום (23.4) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת WhatsApp Ltd הממוקמת בקליפורניה

14:10 23.04.2018

קטגוריות: משפט רשתות חברתיות

תגים: ,

לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשה ב- 23 באפריל 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת WhatsApp Ltd הממוקמת בקליפורניה [חברה הנמmאת בשליטה מלאה של חברת Facebook] בטענה שהיא  ‘משביתה באופן ביריוני, רשלני וחסר תום לב את חשבון הווצאפ של משתמשיה במקרים בהם היא חושדת שבוצע בחשבון שימוש הנוגד את הוראות התקנון שלה’.

התובע בתביעה זו הוא לירן שמואל יאיר רז שטיינקריצר המעיד על עצמו כמהנדס ראשי בחברה העוסקת בתחום בדיקות קרינה ואשר משתמש מידי יום זה כארבע שנים באפקיקציית WhatsApp.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “אפליקציית הווצאפ הינה אפליקציה המאפשרת למשתמשיה להתכתב אחד עם השני (בין אם בהתכתבות אישית ובין בהתכתבות בקרב קבוצה של אנשים), להעביר תמונות וקובצי וידיאו, לנהל שיחות וידאו ועוד ועוד.

“במהלך השנים צברה אפליקציית ווצאפ פופולריות רבה ביותר בקרב אזרחי מדינת ישראל (ובקרב אזרחי העולם כולו) והפכה למעשה למוצר הכרחי לכל אדם ובכל גיל. כך, באמצעות אפליקציה זו, מתקשרים משתמשי האפליקציה אחד עם השני, ואף מפרסמים את העסקים שלהם בקבוצות שונות, כל אדם והאופן שבו הוא משתמש באפליקציה למימוש צרכיו האישיים.

“למעשה, כמעט כל אזרח בעל מכשיר בסלולרי במדינת ישראל מצוי בקבוצת ווצאפ של החברים מהתיכון, של ההורים בגן, של הקולגות לעבודה ועוד ועוד.

“… ההגמוניה שתוארה לעיל נעלמת כאשר מתעורר אצל המשיבה החשד לפיו אחד ממשתמשי האפליקציה ביצע שימוש בחשבון הווצאפ שלו אשר מנוגד לתקנון של המשיבה.

“כך, כאשר חשד מסוג זה מתעורר, ממהרת ווצאפ ומשביתה את חשבון הווצאפ אצל אותו משתמש וזאת ללא מתן כל הודעה או הזהרה מראש, ללא מתן שהות לתקן את ההפרה, ללא הסבר אודות הסיבה להשבתת החשבון וללא מתן אפשרות לערער על החלטתה.

“לאחר השבתת החשבון, מנוע משתמש המשיבה להיכנס לחשבון הווצאפ שלו. ברי כי למצב זה קיימות השלכות משמעותיות (ולעיתים הרסניות) על משתמשי הווצאפ שחשבונם הושבת. כך, אותם משתמשים אינם יכולים לקבל הודעות שנשלחות אליהם, אינן יכולים ליידע את חבריהם ומכריהם כי הם אינם יכולים להשתמש עוד בחשבון  הווצאפ שלהם, אינם יכולים עוד לגשת לנתונים הנמצאים באפליקציה (אלא אם כן ביצעו גיבוי של נתונים אלה בדרך כלשהי) ועוד”.

המבקש אינו מערער על עצם זכותה של החברה להשבית את חשבונות הווצאפ של משתמשיה בנסיבות המצדיקות זאת.

בהמשך כתב התביעה מספר המבקש כי היה חלק מקבוצות ווצאפ שונות. “לפני כחודשיים קיבל המבקש הודעה מהרב שלו. בהודעה זו ביקש הרב מהמבקש (כמו מאנשים אחרים אליהם נשלחה ההודעה) לתרום כסף לאשת בנו אשר סבלה מתסחיף מי שפיר אשר בעקבותיו נכרת הרחם שלה בניתוח. התרומות אותן ביקש הרב נועדו לממן הליך של אם פונדקאית, שהינה הדרך היחידה באמצעותה יוכלו בנו ואשתו להביא ילדים לעולם. במסגרת הודעה זו ביקש הרב מהמבקש להעביר הודעה זו לאנשים קרובים שהוא מכיר, אשר ייתכן ויסכימו לתרום כסף לעניין. בהתאם לבקשתו של הרב, העביר המבקש במהלך חודש פברואר את הבקשה לכל אנשי הקשר שלו בווצאפ, וזאת במטרה שיסייעו כאמור, כל אחד בהתאם ליכולותיו. המבקש לא העלה על דעתו כי קיימת איזושהי בעייה עם העברת ההודעה לאנשי הקשר שלו.

“יום לאחר מכן ניסה המבקש להיכנס לחשבון הווצאפ שלו. להפתעתו, גילה המבקש כי הוא מנוע מלבצע שימוש בחשבון הווצאפ. במסגרת חשבון הווצאפ שלו נרשם כי החשבון שלו מושעה ושהוא רשאי לפנות לתמיכה של המשיבה.

“בהתאם להודעה זו פנה המבקש אל המשיבה ויידע אותה כי הוא סבור שהחשבון שלו הושבת בטעות, כי הוא מבצע שימוש באפליקציית המשיבה כבר שנים רבות וכי לא הייתה לו כל כוונה רעה. במענה לפנייתו של המבקש הודיעה לו המשיבה עוד באותו היום כי חשבון הווצאפ שלו נסגר משום שהתקבלו תלונות לגביו, וכי פניות נוספות של המבקש בנושא כלל לא ייקראו ע”י המשיבה.

“… נציין כי העובדה שחשבון הווצאפ של המבקש נחסם והושבת לצמיתות, הצמידה למבקש מעין אות קלון בפני מכריו והקולגות שעובדים עימו, ומכתימה את שמו הטוב, כאילו שמדובר בעבריין שהפיץ חומרים שאינם ראויים ו/או ניסה לבצע הונאות כאלה ואחרות.

נדגיש כי אילו הייתה המשיבה עורכת בירור מול המבקש בדבר הפרה שכביכול בוצעה על-ידו, ואילו הייתה נותנת המשיבה למבקש הזדמנות לתקן את ההפרה שכביכול בוצעה על ידו, לא ניתן היה לבוא בטענות את המשיבה והמבקש היה יכול להלין רק על עצמו“.

התביעה הוגשה באמצעות רפפורט לוין ביטון – עורכי דין. הערה: ההדגשה מופיעה באופן זה במקור.

 

מבזקים