לבית-הדין לעבודה הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי בשל “פגיעה קשה בזכויותיהם של עובדיה”: “ביצעה ניכויים אסורים מעמלות המכירה ששולמו לתובע בהתאם לזכאותו לפי הסכם ההעסקה”

לבית-הדין האיזורי לעבודה בתל אביב יפו הוגשה (שישי, 21.6.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי

התובע בתיק זה הוא עדו שטינמץ שעבד בחברה במשך כ- 14 שנים (בין השנים 2005 ל- 2019) בתפקידים שונים. בתחילה עבד במטה החברה בפתח תקוה כנציג מכירות טלפוני במוקדי החברה השונים (מכירות – שיחות נכנסות, מכירות – שיחות יוצאות, וכן שימור לקוחות). לאחר שנה, בעקבות מעבר מגורים לירושלים, הוא עבד כנציג מכירות במחלeת ‘מכירה ישירה’ ללקוחות פרטיים. ב- 29.2.2019 התפטר מעבודתו בחברה.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של התביעה דנן הוא בהפרה בוטה, שhטתית וממושכת של הוראת דין קוגנטית – סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי”ח – 1958, אותה מבצעת הנתבעת תוך פגיעה קשה בזכויותיהם של עובדיה. זאת כאשר הנתבעת עושה בשכר עובדיה כבשלה, ומרשה לעצמה לנכות מתוך שכר בעבודה המשולם לעובדים סכומי כסף משמעותיים, מסיבות שונות הקשורות במישור יחסיה של הנתבעת עם לקוחותיה [כגון עזיבת הלקוח את החברה או אי ביצוע שימוש בשירות אותו רכש הלקוח].

“התובע הועסק במשך למעלה מעשור כסוכן מכירות אצל הנתבעת […] הנתבעת נהגה ונוהגת לנכות, רטרואקטיבית ובדיעבד, סכומים משמעותיים מתוך עמלות המכירה ששולמו על ידה לעובדיה”.

ב”כ התובע טוענים בכתב התביעה כי פרקטיקה זו עומדת בניגוד גמור להוראות הדין ובנוסף היא “מובילה להתעשרות שלא כדין של הנתבעת על חשבון חברי הקבוצה וככל שיש לה עוגן חוזי, הרי שזה נשען על חוזה פסול בלתי חוקי ובלתי מוסרי הנוגד את תקנת הציבור ובתור שכזה הוא בטל ופסול”.

בכתב הטענות נאמר כי “התובע שנפגע מפרקטיקה בלתי חוקית זו, פנה הן את הנתבעת והן אל ארגון העובדים בה, על-מנת לקבל בחזרה את הכספים שנוכו ממשכורתו בניגוד לדין. ואולם, כל בקשותיו של התובע הושבו ריקם […] יודגש: התובע מעולם לא הביע את הסכמתו לניכויים האמורים, והגם שהביע בזמן אמת את התנגדותו לביצוע הניכויים, הוא לא יכול היה לפעול נגדם, במיוחד כאשר עסקינן במשיבה שהיא אחד מהגופים הגדולים במשק. זאת ועוד: דבר הניכויים, גובהם ומשך הזמן בו ניתן לבצעם, לא עוגנו בהסכם ההעסקה […] כלומר, דבר הניכויים האמורים אף לא זכה לעיגון חוזי, וככל הנראה לא בכדי”.

לדברי כתב הטענות, חברת בזק בינלאומי “ביצעה ניכויים אסורים מעמלות המכירה ששולמו לתובע בהתאם לזכאותו לפי הסכם ההעסקה”. התובע אינו יודע במדוייק מה הסכום המצטבר אשר נוכה משכרו שלא כדין בשבע השנים האחרונות, ומלוא הנתונים מצויים בידיה של התובעת”.

עוד נאמר בכתב התביעה כי “[…] למבקש נוכו בשבע השנים האחרונות עמלות בגובה משוער, בחישוב שמרני, מצטבר של כ- 21,000 ₪. סכום הניכויים המצטבר כאמור, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, הם, איפוא, נזקו האישי של התובע”.

“[…] מובן כי בהיעדר נתונים למבקש אין יכולת לחשב את הנזק המדוייק שנגרם לכלל חברי הקבוצה שייצוגה מבוקש. עם זאת, יצויין כי הנתבעת העסיקה ומעסיקה מאות עובדים בתפקידי מכירות, ולכן ניתן להעריך כי הסכום הכולל שהנתבעת ניכתה משכרם של חברי הקבוצה במהלך שבע השנים האחרונות עולה כדי מיליוני שקלים”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד עידן איידן ודוד תירוש.

מבזקים