לאחר ניהול תביעה אישית של טכנאי נגד חברת הוט מובייל בנושא שכר, הוא הגיש עכשיו תביעה ייצוגית נגד ת.א. טלקום (חברת השירותים של HOT)

לבית-הדין האיזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ת.א. טלקום בע”מ, חברת השירותים של HOT, “אשר מאז פיטרה HOT את טכנאיה, היא מקבלת את רוב שירותי הרשת שלה מהמשיבה, המעסיקה בהתאם לפרסומיה כ- 600 עובדים”. התובע בתביעה זו הוא מיכאל יריחוב, טכנאי לשעבר בחברה.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “המבקש, טכנאי אשר הועסק במשיבה [החל מיום 1.8.2013 (לאחר שעבד משך שנים כטכנאי ב- HOT אך פוטר עם יתר הטכנאים ובמועד הנ”ל הועבר לנתבעת) ועד לפרישתו לגימלאות ביום 31.12.2016], ואשר הגיש תביעה כנגדה, בין היתר, בגין אי הפרשה לפנסיה ממלוא רכיבי שכרו החייבים בהפרשה ובגין אי תשלום פידיון חופשה בגין מלוא שכרו ועילות נוספות, מבקש לאשר את בתביעתו ברכיב הפרשות לפנסיה ותשלום פידיון חופשה בגין מלוא השכר כתובענה ייצוגית, כך שיתר הטכנאים שהועסקו במשיבה יקבלו פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה מרכיבי שכר החייבים בהפרשה ותשלום חופשה מלא”.

“המשיבה העסיקה את המבקש תוך שהיא משלמת לו נוסף לשכר הבסיס עוד רכיבי שכר קבועים בגין עבודתו כטכנאי, אך מבלי להפריש מהם לקרן הפנסיה, וזאת בניגוד לכל דין. למיטב ידיעת המבקש, גם הטכנאים האחרים במשיבה הועסקו באופן זה במשך תקופת עבודתו, וככל הנראה אף מועסקים כך היום – קרי לא הפרישו עבורם מכל רכיבי השכר החייבים בהפרשה”.

“בקשה זו באה לתקן מצב זה ולהביא לחיובה של המשיבה לפצות את כל הטכנאים שהועסקו על-ידה במהלך שבע שנות העבודה האחרונות בהפרש הפרשות”.

בהמשך כתב הטענות נאמר עוד כי “[…] יצויין כי בין המבקש להוט טלקום שותפות מוגבלת, בה עבד קודם להעברתו למשיבה, התנהל הליך משפטי בו נקבע כי יש לשלם פידיון חופשה בגין רכיבי השכר הקבועים כחלק מהשכר הרגיל לרבות גמול עבודה גלובלי בשעות נוספות [סע”ש 16121-10-14, יריחוב נגד הוט טלקום שותפות מוגבלת; פס”ד ניתן ב- 6.12.2017].

המבקש פנה למשיבה בדבר הפרת זכויותיו בשני מכתבים וכן התריע כי בכוונתו להגיש כנגדה בקשה לאישור תביעתו כתובענה ייצוגית. מכתביו של המבקש לא נענו”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד עורכות הדין ענת שני-רבה ותמורה דויטש-קאופמן.

הערת עורך Read IT Now: אחד משני הנספחים של כתב התביעה הוא ידיעה של הכתב אמיתי זיו מדה מארקר, מ- 23 בינואר 2014, שכותרתה: “הכירו את תל אביב טלקום: חברת השירותים הסודית של HOT”; “מאז שפיטרה HOT את טכנאיה, היא מקבלת את רוב שירותי הרשת שלה מחברת ת.א.ט, המעסיקה 600 עובדים. החברה רשומה תחת בעלות צרפתית, ובתביעה חדשה נטען: מדובר בעיסקת בעלי עניין – החברה קשורה עסקית לבעלי HOT פטריק דרהי”.

מבזקים