“לאורך השנים נעשו מספר ניסיונות להעביר את אספקת השירות [מתן הנחות בשיחות טלפון לעיוורים ולנכים] ממשרד הרווחה לאחריות הביטוח הלאומי אולם לא הייתה היענות מצד המוסד”

משרד הרווחה והשירותים החברתיים הגיש בקשה להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת בזק לצורך מתן הנחות בשיחות טלפון לעיוורים ונכים, לתקופה של שנה בהיקף 19 מיליון ₪.

מ”מ החשב הכללי יובל רז אישר (בהמלצת וועדת הפטור המרכזית) התקשרות לתקופה של חצי שנה בלבד בהיקף 10 מיליון ₪.

וועדת הפטור ממכרז אומרת בנימוקיה משרד הרווחה מבקש להאריך את ההתקשרות בפטור עם חברת בזק לצורך מתן הנחות בשיחות טלפון לעיוורים ולנכים. ההתקשרות עם החברה לצורך אספקת השירות מתבצעת בהליך של פטור ממכרז מאז שנת 1992 , בתקופה בה החברה הייתה ספק יחיד של שירותי תקשורת טלפוניים.

בשנים הראשונות ההתקשרות בוצעה על ידי משרד האוצר, ובהמשך הועברה לטיפול המשרד הרווחה.

ועדת הפטור בחשכ”ל אישרה מעת לעת את הארכת ההתקשרות עם החברה. מאז שנת 2008 המשרד פועל על מנת להסדיר את אספקת השירות שלא באמצעות פטור ממכרז.

בתום הליך מורכב של גיבוש מכרז בהתאם לצרכים המעודכנים בשטח, המשרד פרסם בשנת 2010 מכרז לאספקת השירות [מס’ 150/2010]. כנגד מכרז זה החברה עתרה לבית המשפט, והעתירה נדונה לאורך זמן בערכאות השונות.

לאור זאת, ביום 15.12.2010 המכרז בוטל ע”י ועדת המכרזים עוד בטרם נבחר זוכה. בעקבות הביטול, הוגשה עתירה נוספת לבית המשפט, ע”י חברת פרטנר תקשורת, אשר נדחתה בסופו של דבר.

ביום 10.11.2011 המשרד פרסם RFI לאספקת השירות, אולם מלבד ההצעה של החברה, הוגשה רק הצעה אחת נוספת. לאחר בחינת ההצעות, הגורמים המקצועיים במשרד סברו כי רק החברה יכולה לספק את השירות באופן המיטבי, ולפיכך ההתקשרות עמה המשיכה בפטור, בתנאים מיטיבים ביחס לתנאי ההתקשרות הקודמים.

היות ואספקת השירות כרוכה בתמיכה כספית ישירה, אשר אינה נמצאת בליבת העשייה של המשרד, נעשו לאורך השנים מספר ניסיונות להעביר את אספקת השירות לאחריות הביטוח הלאומי, אולם לא הייתה היענות מצד הביטוח הלאומי.

המוזמנים (לדיון בוועדה המרכזית לפטור) פרטו אודות בחינת החלופה מול ביטוח לאומי וחלופות אחרות באופן זה שסבסוד השימוש באמצעי תקשורת ייעשה באופן רוחבי, גם למי שאינם לקוחות הזוכה במכרז, וגם לזכאים המעוניינים דווקא בשירותי תקשורת סלולריים.

לאור זאת ועדת הפטור החליטה להאריך את ההתקשרות לחצי שנה אשר במהלכה על משרד הרווחה להכריע בין החלופות.

הגורם המקצועי מציין כי המשך ההתקשרות באופן רציף הינו הכרחי על מנת למנוע פגיעה בכ- 50,000 זכאים אשר מקבלים את השירות מכוח התקשרות זו.

מבזקים