לאומית שירותי בריאות: וועדת המכרזים החליטה עתה על פסילת הצעת מד-1 (שכבר הוכרזה כזוכה במכרז) + ביטול כל המכרז לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון [DRaaS]; תצא במכרז חדש

■ ביום ראשון, 17.11.2019, בשעה 16:54, דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: וועדת המכרזים של לאומית שירותי בריאות בהחלטה חדשה: לאחר פסילת ההצעות של טריפל סי ובינת תקשורת מחשבים [בהחלטה המקורית של הוועדה לגבי המכרז לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון (Disaster recovery as a service, DRaaS)] הוחלט עתה על פסילת הצעת מד-1 ועל ביטול ההכרזה הקודמת שלה כזוכה במכרז; קופת החולים החליטה על ביטול המכרז ויציאה במכרז חדש תחתיו.

■ ב- 17 בנובמבר 2019 שיגרו עורכי הדין נעה פייט ועומר גיא ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות’, עורכי דין (באי הכוח של לאומית שירותי בריאות) מכתב אל עו”ד נתי אגמון, שותף במשרד שבלת ושות’ (המייצג את חברת טריפל סי יחד עם עו”ד שי גליק), בו נאמר בין היתר: “ביום 14.11.2019 התקיים דיון בוועדת המכרזים של לאומית אשר עסק (בין היתר) במכרז שבנדון ובטענות אשר הועלו במסגרת מכתביכם שבסימוכין, הן כנגד זכיית הצעתה של חברת מד-1 אי.סי-1 (1999) בע”מ במכרז שבנדון והן כנגד פסילת הצעתה של מרשתכם, חברת טריפל סי מחשוב ענן בע”מ.”

“[…] במסגרת הדיון כאמור, החליטה וועדת המכרזים של לאומית על פסילת הצעת מד-1 למכרז, ובתוך כך, על ביטול הכרזתה כזוכה במכרז.

“בנוסף לכך, וועדת המכרזים החליטה להותיר על כנה את החלטתה על פסילת הצעת מרשתכם, טריפל סי, למכרז וזאת מהנימוקים המועלים שם.

“בנסיבות, הוחלט על ביטול המכרז שבנדון ויציאה במכרז חדש תחתיו”.

למכתב צורף פרוטוקול ישיבת וועדת המכרזים מה- 14 בנובמבר 2019 שדנה בנושא. לישיבה זו הוזמנו מוריס קסנר סמנכ”ל מערכות מידע של לאומית וליאור אילן מ”מ מנהל מחלקת תשתיות ותפעול בלאומית וכן עו”ד נעה פייט יועצת משפטית חיצונית.

■ ב- 17.1.2019 בערב הגישו באי כוחה של חברת טריפל סי לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למשוך את פנייתם המקורית לביהמ”ש, כיוון שלאור הודעת לאומית המובאת כאן, פנייה זו התייתרה.

= = = = = = = = = = = = = =

ביום שלישי, 12.11.2019, פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

חברת טריפל סי מחשוב ענן בע”מ עשוייה להגיש עתירה מינהלית נגד לאומית שירותי בריאות בשל החלטתה לפסול הצעתה למכרז לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון ולהכריז על מד-1 כזוכה במכרז.

החברה הגישה בקשה לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים, להארכת המועד במהלכו ניתן להגיש את העת”מ.

הבקשה של חברת טריפל סי הוגשה באמצעות באי-כוחה, השותף עו”ד נתי אגמון ועו”ד שי גליק ממשרד שבלת ושות’, נגד לאומית שירותי בריאות וחברת מד-1 אי.סי. (1999) בע”מ. “בית-המשפט הנכבד יתבקש להאריך את המועד להגשת עתירה מינהלית כאמור עד 14 יום לאחר שלאומית תשיב לטענות טריפל סי כנגד החלטת ועדת המכרזים, ככל שיהיה בכך צורך”.

מהבקשה שהוגשה לבית-המשפט (ב- 11 בנובמבר 2019) עולה כי ביום 16 בספטמבר 2019 הודיעה לאומית שירותי בריאות לחברת טריפל סי שנפסלה הצעת החברה למכרז פומבי דו שלבי ממוכן ומתפתח מס’ 7323/19 לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון. בעקבות הודעה זו הגישה טריפל סי ללאומית השגות והבהרות מפורטות. ביום 3.10.2019 הודיעה ועדת המכרזים לחברה כי העניין “מועבר להתייחסות הגורמים המקצועיים”.

“להפתעתה של טריפל סי, עוד באותו יום (3.10.2019), לאומית הודיעה כי מד-1 זכתה במכרז, וזאת מבלי שלאומית העבירה את התייחסותה להשגותיה של טריפל סי“.

רק ב- 30.10.2019, לאחר פניות רבות של טריפל סי, העבירה לאומית לחברה את מסמכי הצעתה של מד-1.

בתגובה הודיעה טריפל סי ללאומית כי “[…] כבר מעיון ראשוני בהצעתה של מד-1 עולה [כי] זו זכתה במכרז על אף שלא עמדה בבירור בשני תנאי סף, וכי נפלה שגגה מהותית מלפני ועדת המכרזים באשר לפסילת הצעתה של טריפל סי. טריפל סי ביקשה כלאומית תבהיר בדחיפות אם היא מתכוונת לבטל את זכייתה של מד-1 במכרז, ולהכריז על טריפל סי כזוכה. “[…] למען הזהירות המשפטית בלבד, והיות שלא ברור מתשובת לאומית מיום 4.11.2019 האם היא מסכימה לבקשת ההארכה, מוגשת בקשה זו”. [ההדגשות – במקור].

= = = = = = = = = = = = = =

מבזקים