כמה עלתה בדיקת הפוליגרף התעסוקתי של המועמד (לשעבר) למפכ”ל המשטרה?

הגוף המפרסם: המשרד לביטחון הפנים (בט”פ)

נימוקים לבקשת הפטור: לפי תקנה 1.3 ובהתאם לסעיף 2.2.5.3 להוראת תכ”ם 7.3.6.3 ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

שם הספק: אוראן – פוליגרף, מעקב טכני וייעוץ ביטחוני בע”מ

מהות ההתקשרות: ביצוע בדיקת פוליגרף תעסוקתי

היקף כספי: 9,594 ש”ח

התחלת ההתקשרות: 29 בנובמבר 2018; סיום ההתקשרות: 29 בדצמבר 2018

החלטה: אושר, דיווח פטור משרדי

מבזקים