ישראל דיגיטלית: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר/ה (מוביל תחום רפואה דיגיטלית)

הגוף המפרסם: המשרד לשיוויון חברתי/מטה ישראל דיגיטלית

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר/ה (מוביל תחום רפואה דיגיטלית)

מועד אחרון: 7 ביוני 2018

תיאור התפקיד: ליווי פרויקטים דיגיטליים לאומיים וצוותי יישום במשרדי הממשלה, במסגרת המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, בהתאם לסעיף 2.ב.3 להחלטת ממשלה 1046 מיום 15.12.2013 ; ביצוע עבודת מטה ליישום המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, במספר גופים ציבוריים, בדגש על משרד הבריאות ומערכת הבריאות, לרבות כתיבת מסמכי מדיניות, גיבוש תכניות עבודה, איסוף, עיבוד וניתוח נתונים ממקורות שונים, ביצוע מחקר השוואתי; קידום פרוייקטים דיגיטליים לאומיים המבוצעים ישירות על-ידי המטה בתחומי האחריות;  סיוע לסגן ראש מטה ישראל דיגיטלית בהובלת יישום החלטת הממשלה 3709 מיום 25.3.2018  בדבר תוכנית לאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה, וגיבוש אופני הפעולה של המטה בתחום הבריאות הדיגיטלית ובתחומים משיקים, שיביאו לקידום הבריאות, המחקר, הכלכלה והחברה בישראל.

הערות: הארכת הרשמה למכרז; במסגרת התפקיד יידרשו נסיעות למטה המשרד בירושלים; צפויים להיערך שינויים במבנה הארגוני במהלך שנת 2020; המישרה היא בלתי צמיתה ומוגדרת לתקופה של עד 5 שנים.

מבזקים