ייצוגית נגד בזק, בי קומיוניקיישנס ונתבעים נוספים: התביעה היא לגבי נזקים שנגרמו לכאורה למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשי וממחדלי המשיבים, שפעלו בניגוד לחוק ני”ע

הבוקר (13.1.2021) דיווחי באתר כי הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך) של נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, בי קומיוניקיישנס ו- 14 נתבעים נוספים: התביעה היא לגבי נזקים שנגרמו לכאורה למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשי וממחדלי המשיבים, שפעלו בניגוד לחוק ני”ע.

התביעה הוגשה למחלקה הכלכלית של בית-המשפט המחוזי בתל אביב ע”י כפיר ספיר ועמית גנסין.

יצויין כי נכון למועד פרסום ידיעה זו כאן באתר טרם פורסם הנוסח המלא של כתב התביעה. יחד עם זאת מה שפורסם הינו שהתובענה עוסקת בכך שהנתבעים נמנעו לכאורה מלפרסם לציבור המשקיעים מידע מהותי אותו היו מחוייבים לפרסם עפ”י כל דין. בעיקר מדובר בכל הקשור למידע ספציפי לחברה-הבת, בזק בינלאומי.

* יצויין כי ב- 11.11.2020 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בתוך יממה: הוגשו שלוש תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת בזק בהקשר של חברת בזק בינלאומי.

אחת מהתביעות הללו הוגשה בידי כפיר ספיר ותביעה אחרת בידי עמית גנסין.

מעיון במערכת ‘נט המשפט’ של הנהלת בתי-המשפט עולה כי כשבוע לאחר הגשת התביעות הללו, הורתה שופטת כי הצדדים “יגישו בקשה מאוחדת חדשה, במסגרת הליך נפרד”.