ידיעה שפורסמה ב’ישראל היום’ ב- 23.5 והוצגה בו כ’פרסום ראשון’, פורסמה ב- Read IT Now תשעה ימים קודם לכן

20:47 24.05.2018

קטגוריות: צבא וביטחון רשתות חברתיות

תגים:

ב- 23.5.2018 לפני חצות עלתה לאתר “ישראל היום” ידיעה – ב’פרסום ראשון’ – שכותרתה “הצעת חוק: אסור לצלם חיילים בתפקיד”. הידיעה של יאיר אלטמן פורסמה למחרת, 24.5.2018, במהדורה המודפסת של העיתון.

אלא שאין המדובר ב’פרסום ראשון’ של ‘ישראל היום’: ביום שני, 14 במאי 2018, בשעה 20:44, תשעה ימים קודם לכן, פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 14.5.2018 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/5377/20) של חברי הכנסת רוברט אילטוב, חמד עמאר, עודד פורר וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור תיעוד של חיילי צה”ל), התשע”ח – 2018 מציעה כי בחוק העונשין, התשל”ז -1977 יתווסף הסעיף הבא: “איסור צילום ותיעוד חיילי צה”ל: (א) המסריט, מצלם או מקליט חיילים בעת מילוי תפקידם, בכוונה לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה, דינו – מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עשר שנים; (ב) המפיץ ברבים תכני צילום או הקלטה כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה באמצעות רשתות חברתיות והתקשורת הממוסדת בכוונה לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה, דינו – מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עשר שנים”.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי “כבר שנים רבות שמדינת ישראל עדה לתופעה מדאיגה של תיעוד חיילי צה”ל, באמצעות צילומי וידאו וסטילס והקלטות שמע, על-ידי ארגונים אנטי-ישראליים ופרו-פלסטיניים, כגון: “בצלם”, “נשות מחסום ווטש”, “שוברים שתיקה” וארגוני BDS שונים.

“במקרים רבים, הארגונים מבלים ימים שלמים בסמוך לחיילי צה”ל בהמתנה קצרת רוח לפעילות שניתן לתעד בצורה מוטה ומגמתית ובאמצעותה להטיל קלון על חיילי צה”ל. “התיעוד נעשה לרוב תוך הפרעה לפעילותם השוטפת והמבצעית של חיילי צה”ל, ולעיתים אף תוך הטחת האשמות ועלבונות בפניהם. כאמור, התיעוד הוא מגמתי וערוך בצורה חד-צדדית, שמטרתו אחת – לערער את רוח חיילי צה”ל ותושבי ישראל.

“מרבית הארגונים הללו נתמכים על ידי עמותות, ארגונים וממשלות בעלות תפיסות וסדר יום אנטי-ישראליים מובהקים, המשתמשים בתכנים המגמתיים האלה לשם פגיעה במדינת ישראל ובביטחונה. על כן, מטרת החוק המוצע היא לאסור לאלתר את פעולות התיעוד של חיילי צה”ל, למען ביטחונה של מדינת ישראל”.

מבזקים