טריפל סי עשוייה להגיש עתירה מינהלית נגד לאומית שירותי בריאות בשל החלטתה לפסול הצעתה למכרז לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון ולהכריז על מד-1 כזוכה במכרז

חברת טריפל סי מחשוב ענן בע”מ עשוייה להגיש עתירה מינהלית נגד לאומית שירותי בריאות בשל החלטתה לפסול הצעתה למכרז לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון ולהכריז על מד-1 כזוכה במכרז.

החברה הגישה בקשה לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים, להארכת המועד במהלכו ניתן להגיש את העת”מ.

הבקשה של חברת טריפל סי הוגשה באמצעות באי-כוחה, עו”ד נתי אגמון ועו”ד שי גליק ממשרד שבלת ושות’, נגד לאומית שירותי בריאות וחברת מד-1 אי.סי. (1999) בע”מ. “בית-המשפט הנכבד יתבקש להאריך את המועד להגשת עתירה מינהלית כאמור עד 14 יום לאחר שלאומית תשיב לטענות טריפל סי כנגד החלטת ועדת המכרזים, ככל שיהיה בכך צורך”.

מהבקשה שהוגשה לבית-המשפט (ב- 11 בנובמבר 2019) עולה כי ביום 16 בספטמבר 2019 הודיעה לאומית שירותי בריאות לחברת טריפל סי שנפסלה הצעת החברה למכרז פומבי דו שלבי ממוכן ומתפתח מס’ 7323/19 לשירותים מנוהלים להתאוששות מאסון. בעקבות הודעה זו הגישה טריפל סי ללאומית השגות והבהרות מפורטות. ביום 3.10.2019 הודיעה ועדת המכרזים לחברה כי העניין “מועבר להתייחסות הגורמים המקצועיים”.

“להפתעתה של טריפל סי, עוד באותו יום (3.10.2019), לאומית הודיעה כי מד-1 זכתה במכרז, וזאת מבלי שלאומית העבירה את התייחסותה להשגותיה של טריפל סי“.

רק ב- 30.10.2019, לאחר פניות רבות של טריפל סי, העבירה לאומית לחברה את מסמכי הצעתה של מד-1.

בתגובה הודיעה טריפל סי ללאומית כי “[…] כבר מעיון ראשוני בהצעתה של מד-1 עולה [כי] זו זכתה במכרז על אף שלא עמדה בבירור בשני תנאי סף, וכי נפלה שגגה מהותית מלפני ועדת המכרזים באשר לפסילת הצעתה של טריפל סי. טריפל סי ביקשה כלאומית תבהיר בדחיפות אם היא מתכוונת לבטל את זכייתה של מד-1 במכרז, ולהכריז על טריפל סי כזוכה. “[…] למען הזהירות המשפטית בלבד, והיות שלא ברור מתשובת לאומית מיום 4.11.2019 האם היא מסכימה לבקשת ההארכה, מוגשת בקשה זו”. [ההדגשות – במקור].

מבזקים