חח”י: מכרז לשכירות קו לצורך חיבור ישיר לענן

הגוף המפרסם: חברת החשמל לישראל (חח”י)

נושא המכרז: מכרז לשכירות קו לצורך חיבור ישיר לענן

מס’ המכרז: 130004890

תאריך פרסום: 31 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 17 בספטמבר 2017

הערות: הספק שיזכה במכרז יחבר את תשתית ה-  ExpressRoute בשרידות לשני אתרי חברת החשמל הנמצאים בחיפה ובתל אביב.

לספק שיזכה במכרז תהיה היכולת להפעיל את שלושת ה”מעגלים” (או, Circuits) הבאים:

א. עבור תשתיות פרטיות – Azure Private Peering.

ב. תשתיות עבור אופיס 365 (או, Microsoft Peering).

ג. עבור תשתיות ציבוריות –  Azure Public Peering.

הערה – המציע שיזכה במכרז יצטרך לחבר ל-  AZURE ול- Office365  כשני מעגלים (Circuits) לפחות.

הספק שיזכה במכרז יספק את כל הציוד הנדרש לחיבור הנ”ל, ויכלול תכנון מפורט ליישום החיבור תוך שילוב במערך הקישור הכללי לאינטרנט.

המכרז יכלול 50 שעות אינטגרציה והטמעה, ללא עלות נוספת.

מבזקים