חח”י: מכרז לבחירת Large Reseller Account, LAR לצורך מימוש הסכם מסגרת לתחזוקה ואספקת תוכנות במסגרת התקשרות Enterprise Agreement עם חברת Microsoft Ireland Operations Limited

הגוף המפרסם: חב’ החשמל לישראל (חח”י)

נושא המכרז: מכרז לבחירת  Large Reseller Account, LAR לצורך מימוש הסכם מסגרת לתחזוקה ואספקת תוכנות במסגרת התקשרות Enterprise Agreement עם חברת Microsoft Ireland Operations Limited.

מס’ המכרז: 130010150

תאריך פרסום: 10 בינואר 2019

מועד אחרון: 16 בינואר 2019

הערות: חברת החשמל מתכוונת לחתום הסכם מסגרת [Enterprise Agreement, EA] עם חברת מיקרוסופט. מטרת המכרז היא לבחור ספק אשר ישמש כ- Large Reseller Account, LAR מטעם מיקרוסופט וידאג לאספקת התוכנות (ואספקת רישוי ותחזוקה לאותן תוכנות) אשר הינן חלק מהסכם המסגרת בין חברת מיקרוסופט וחברת החשמל.

החוזה מתוכנן ל- 36 חודשים, בין התאריכים 1.1.2019 – 31.12.2021.

מבזקים