חב’ המחקר IDC: ההוצאות העולמיות על חומרה, תוכנה, שירותים וטלקום יגדלו השנה ב- 3.7%

Worldwide Black Book, דו”ח של חברת המחקר IDC  שפורסם ב- 21 ביוני 2018 אומר כי ההוצאות העולמיות על חומרה, תוכנה ושירותים מסורתיים וטלקום יגדלו השנה בשיעור של 3.7% לעומת גידול בשיעור של 4.2% אשתקד.

לדברי International Data Corporation, כלל ההוצאות בתחומים הללו יגיעו במהלכה של שנת 2018  ל- 4 טריליון דולר. עוד מעריכה חברת המחקר כי בשנת 2022 יגיעו ההוצאות ל- 4.5 טריליון דולר.

בשנת 2019 צפוי גידול בשיעור של פחות מ- 3% וזאת בשל היחלשות הכלכלה בין היתר בשל נושאי תעריפים, גידול בשיעורי הריבית והאטה בצמיחה בסין.

לדברי חברת המחקר, כל האיזורים הגיאוגרפיים בעולם חוו ביקושים חזקים לטכנולוגיה בשנת 2017. בארה”ב מדובר בגידול בשיעור של 4.5% בשנת 2017 לעומת גידול בשיעור של 1.9% בשנת 2016. בשנת 2018 צפוי גידול חזק נוסף אולם לאחר מכן צפוייה שוב האטה בגידול. מרבית הכלכלנים צופים עתה מיתון קל בארה”ב בשנת 2020.

בסין חלה ירידה מגידול בשיעור של 9% בשנת 2016 לגידול בשיעור של 8% בשנת 2017 וגידול חזוי של 6% בשנת 2018.

לדברי International Data Corporation, מחשוב ענן ותחום המובייל הם עדיין המניעים הגדולים ביותר בהוצאות ה- ICT המסורתיות.

מבזקים