חב’ המחקר IDC: ב- 2019, מכירות הסמרטפונים העולמיות צפויות לקטון (זו השנה השלישית ברציפות)

Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, דו”ח של חברת המחקר IDC  שפורסם ב- 6 במארס 2019 אומר כי בשנת 2019, מכירות הסמרטפונים העולמיות צפויות לקטון, זו השנה השלישית ברציפות.

התחזית של International Data Corporation היא לירידה בשיעור של 0.8%(-) במכירות של הטלפונים החכמים ברחבי העולם ל- 1.39 מיליארד יחידות. עם זאת, במחצית השנייה של העולם צוי גידול בשיעור של 2.3% במכירות הסמרטפונים.

עוד מעריכה חברת המחקר כי בשנת 2023 המכירות יגיעו להיקף של 1.54 מיליארד יחידות.

מכירות מכשירים מבוססי דור שלישי [3G] יהוו 4.1% מהשוק בשנת 2019 [ירידה בשיעור של 25.4%(-) לעומת שנת 2018]. בשנת 2023 המכירות של דור זה יהוו 2.2% מכלל מכירות השוק [ירידה בשיעור של 3.4%(-) לעומת שנת 2022].

נתח השוק של מכירות מכשירי סמרטפון מבוססי דור רביעי [4G]  יגיע בשנה הנוכחית ל- 95.4% (גידול של 0.2% לעומת השנה הקודמת) ולשיעור של 71.7% בשנת 2023 [ירידה של 4.4%(-) לעומת השנה שקדמה לה].

באשר לדור החמישי [5G], חברת המחקר מעריכה כי בשנת 2023 מכירות הסמרטפונים של דור זה יהוו קרוב ל- 1 מכל ארבעה מכשירים שיימכרו. מכירות הטלפונים החכמים של הדור החמישי יגיעו לנתח של 0.5% מהשוק ובשנת 2023 לשיעור של 26% [גידול בשיעור של 23.9% לעומת המכירות בשנת 2022].

מבזקים