חברת המחקר גרטנר: ההוצאות העולמיות על מכשור לביש [wearable devices] הגיעו ב- 2020 ל- 69 מיליארד דולר

דו”ח של חברת המחקר Gartner  שפורסם ב- 12 בינואר 2021 אומר כי ההוצאות העולמיות על מכשור לביש [wearable devices] הגיעו ב- 2020 להיקף של  69 מיליארד דולר.

בשנת 2021 הן צפויות להסתכם ב- 81.5 מיליארד דולר, גידול שנתי בשיעור של 18.1%.

הגורמים שהביאו לצמיחה בשוק זה הם הגידול בעבודה מרחוק וההתעניינות המוגברת בניטור מצב רפואי [health monitoring].

ההוצאות על מכשירי ear-worn devices גדלו בשיעור של 124% בשנת 2020 ל- 32.7 מיליארד דולר ואילו בשנת 2021 הן צפויות להסתכם ב- 39.2 מיליארד דולר.

הקטגוריה המובילה השנייה היא שעונים חכמים [Smartwatches] כשבקטגוריה זו חל גידול בשיעור של 17.6% ל- 21.8 מיליארד דולר.