חברת הייעוץ הארגוני Korn Ferry: השיעור של נשים בקרב ממלאי תפקיד CIOs/CTOs גדל ל- 18% בשנה האחרונה

14:37 17.05.2019

קטגוריות: משאבי אנוש נשים, פער מגדרי

דו”ח חברת הייעוץ הארגוני Korn Ferry מצביע על כך שבסקר שערכה החברה נמצא כי שיעור הנשים בקרב ממלאי תפקיד המנמ”ר [Chief Information Officer, CIO] או מנהל הטכנולוגיה הראשי [Chief Technology Officer, CTO] בארגונים אמריקנים גדולים [אלף הארגונים המובילים, מבחינת הכנסה] גדל ל- 18% בשנה האחרונה לעומת שיעור של 16% שנה קודם לכן (2017). יחד עם זאת, החברה אומרת כי נחוץ שינוי תרבותי רחב כדי לשמור על המשך המומנטום.

הדו”ח גם מצביע על כך שחל גידול בשיעור הנשים הממלאות תפקידי מנהלי כספים ראשיים [Chief Financial Officer, CFO] ומנהלי שיווק ראשיים [Chief Marketing Officer, CMO] בארגונים הגדולים. לעומת זאת לא נרשם שינוי בשיעור המנכ”ליות בשיעור מנהלי משאבי אנוש ראשיים [Chief Human Resources Officer, CHRO].

תחום השירותים הפיננסיים הוא בעל שיעור הגבוה ביותר של נשים בעמדות ניהול טכנולוגיות (25%). אחריו תחום האנרגיה (21%) והרפואה/הבריאות (18%, שהוא גם השיעור הממוצע בין התחומים השונים). תחום הטכנולוגיה מסתפק בשיעור צנוע של 10%.

תחום השירותים המקצועיים, לרבות יחסי ציבור וחברות ייעוץ, הוא בעל השיעור הנמוך ביותר (7%).

מבזקים