חברת החשמל לישראל (חח”י): מכרז לביצוע פרוייקט SMART GRID

הגוף המפרסם: חברת החשמל לישראל (חח”י)

נושא המכרז: מכרז לביצוע פרוייקט SMART GRID, לרבות תיכון ואספקה של המערכת והציוד הנדרש, וביצוע אינטגרציה, התקנה, בדיקה, הטמעה והפעלה

מס’ המכרז: 2000600527

תאריך פרסום: 10 במאי 2012

מועד אחרון: 10 ביולי 2012

מבזקים