חברת דואר ישראל פירסמה מכרז למישרת “פקיד בכיר” לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר

הגוף המפרסם: דואר ישראל

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר [מישרת “פקיד בכיר”] – מכרז מס’ פב 1/2016

מועד הפרסום: 13 בינואר 2016

מועד אחרון: 24 בינואר 2016

תיאור התפקיד: מהות התפקיד: נושא באחריות לפעילות אבטחת המידע והגנת הסייברספייס בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר בהתאם למדיניות החברה ובכפוף להוראות ולנהלים בנושא.

 • נושא באחריות כוללת לפעילות אבטחת המידע בחברה.
 • אחראי להגדרת מדיניות אבטחת המידע בחברה.
 • אחראי לבניה ויישום מודלים להגנה ולבקרה על הסייברספייס.
 • אחראי לכתיבה, לעדכון להטמעה ולבקרה של נהלי אבטחת המידע של החברה.
 • אחראי להגדרה ולאפיון פתרונות בנושאי אבטחת המידע ואבטחת הסייברספייס.
 • אחראי להנחיית הגורמים הרלוונטיים במערכות מידע בכל הנוגע לאבטחת מידע והגנת
 • הסייבר.
 • אחראי להגדרה ולאיפיון מערכות ופרויקטים המפותחים ע”י ועבור החברה.
 • אחראי מהיבט אבטחת מידע והגנת הסייברספייס, לנושא הרכש שמבצע אגף מערכות
 • מידע וחברת דואר ישראל.
 • אחראי לביצוע בקרה רוחבית ושוטפת על יישום נהלי אבטחת המידע והגנת הסייבר ספייס בחברה בגופים נותני שירות לחברה בתחום.
 • אחראי לריכוז וטיפול באירועי כשל באבטחת מידע והעברתם לממונה.
 • אחראי לביצוע פעילויות יזומות ושוטפות בכל הקשור למודל ההגנה של הסייברספייס.
 • אחראי להכנת דיווחים שוטפים בנושא אבטחת מידע והעברתם לממונה.
 • אחראי לייזום וליווי סקרי סיכונים תקופתיים ולבניית תכנית עבודה לטיפול בממצאים ובקרתם.
 • אחראי למימוש היבטי אבטחת מידע והגנת הסייברספייס בכל הפרויקטים המבוצעים
 • בחברה או עבור החברה.
 • אחראי להגדרה ולבקרת הסטנדרט בנושא אבטחה פיזית של חדרי המחשב.
 • אחראי לריכוז פורום אבטחת המידע של החברה.
 • אחראי לעמידת החברה בהוראות החוק והרגולציה הנוגעים לה, בתחומי אבטחת המידע והגנת הסייברספייס.
 • אחראי לקיום הוראות ונהלי הביטחון בחברה.

בין תנאי הסף: נדרש ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בניהול תחום אבטחת מידע בארגונים עם היקף פעילות מחשובית משמעותית הכולל לפחות  100עובדים ומחזור שנתי של 100 מיליון ₪  בממוצע; ניסיון מוכח של שנתיים בתחום הגנת הסייברספייס; נדרש ניסיון של שנתיים בכתיבה ליווי וביצוע של סקרי אבטחת מידע בארגונים.

מבזקים